Dramaturgie autorského divadla 3

Předmět není vypsán Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
109DA3 zápočet 4 2 hodiny PŘEDNÁŠEK týdně (45 minut), 82 až 102 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Adam HALAŠ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Adam HALAŠ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Orientace v hereckých a pohybových metodách a technikách v žánrech nonverbálního divadla.

Znalost historických souvislostí vývoje hereckých metod (francouzská divadelní avantgarda a vývoj techniky a hereckého umění mimu v druhé polovině 20. století)

Orientace ve výtvarné složce autorské tvorby věnované kostýmu a jeho využití v nonverbálním divadle.

Teoretické znalosti hlavních tendencí v herecké práci s maskou. Orientace v pedagogických metodách J. Lecoqa.

Forma studia

přednášky

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Obsah kurzu

Hlavním cílem výuky je pochopení hereckých a pohybových metod, principů a technik v žánrech nonverbálního divadla (Herecké umění mima je další ze složek autorské tvorby).

Charakteristika hereckého umění mima a performera (herecké zdroje mima, interpretační předpoklady mima, řemeslnost a profesionalita mima).

Znalost historických souvislostí a rozvoj hereckých technik až do současných forem nonverbálního divadla.

Zásadním obdobím pro rozvoj hereckých a pohybových technik mimu bylo období francouzské divadelní avantgardy (Starý holubník, Ch. Dullin, E. Decroux, M. Marceau, J. L. Barrault a další).

Posluchači se seznámí i s dalšími hereckými metodami a rozvojem klauneire a pohybového divadla v druhé polovině 20. století (J. Lecoq, P. Byland, Dimitri, E. Barba, J. Grotowski a další).

Další náplní výuky je přednáška o hudební složce v rámci autorské tvorby, dále pak přednáška věnující se kostýmu, herectví s maskou a líčení.

Teoretické přednášky jsou doplněny vizuálním materiálem archivu katedry, který umožňuje posluchačům získat konkrétní příklady a ukázky hereckých a pohybových technik v žánrech nonverbálního divadla.

Výuka probíhá formou přednášek, které jsou v úzkém propojení s praktickou výukou autorské tvorby (Dramaturgie a režie, Herectví s maskou, Individuální tvorba) a v součinnosti s výukou předmětu „Teorie nonverbálního divadla“.

Tematické okruhy:

Charakteristika hereckého umění mima (herecké zdroje mima, interpretační předpoklady mima, řemeslnost a profesionalita mima).

Herecké a pohybové techniky v období francouzské divadelní avantgardy (J. Copeau a Starý holubník, Ch. Dullin, E. Decroux, M. Marceau, J. L. Barrault a další).

Herecké metody a rozvoj klauneire a pohybového divadla v druhé polovině 20. století (J. Lecoq, P. Byland, Dimitri, E. Barba, T. Kantor, J. Grotowski a další).

Vliv francouzské divadelní avantgardy na vznik a rozvoj české pantomimy (L. Fialka, B. Hybner. C. Turba a B. Polívka).

Inspirace ruskou avantgardní a moderní vlnou - M. A. Čechov, V. E. Mejerchold - Biomechanika, J. Vachtangov, S. Polunin, A. Adasinski a další).

Využití hudby a práce na zvukové složce v rámci autorské tvorby. Body voice band, akční lyrika a práce s hlasem.

Práce s kostýmem v nonverbálním divadle.

Masky a líčení. Základní historický kontext ve vývoji masky a její využití v divadelním umění. Odkaz J. Lecoqa - herectví s maskou.

Analýza hereckých metod v současné pantomimě, fyzickém divadle a novém cirkuse (ukázky z tvorby: J. Lecoq, F. Genty, Theatre de Mouvement, divadlo Krepsko, Dimitri, S. Polunin, Derevo, Mummenschanz, Farma v jeskyni, Radim Vizváry, Miřenka Čechová, absolventi Ctibora Turby a další).

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná literatura:

BARBA, Eugenio a SAVARESE, Nicola. Slovník divadelní antropologie: o skrytém umění herců. Praha: Nakladatelství Lidové noviny Institut umění – Divadelní ústav, 2000. 285 s. ISBN 80-7008-109-0.

DECROUX, Etienne. Slova o mimu. Nakladatelství JAMU Brno, 2018. ISBN 978-80-7460-144-6.

EJZENŠTEJN, Sergej Michajlovič. Umenie mizanscény I., II. Bratislava: Národné divadelné centrum, 1998. ISBN 80-85455-69-2.

HALAŠ, Adam. Nový mim. Mimické divadlo současnosti. Disertační práce. HAMU Praha.

HYVNAR, Jan. Francouzská divadelní reforma: od Antoina k Artaudovi. Vyd. 1. Praha: Pražská scéna, 1996. 237 s. ISBN 80-901671-7-9.

HYVNAR, Jan. Herec v moderním divadle: k divadelním reformám 20. století. Vyd. v nakl. KANT 1. Praha: KANT-Karel Kerlický, Akademie múzických umění v Praze, 2011. ISBN 978-80-7437-060-1.

LECOQ, Jacques. The moving body. Methuen Drama, 2011. ISBN 978-1408111468.

Michail Aleksandrovič Čechov: Hercova cesta / O herecké technice. KANT, 2017, 978-80-7437-241-4.

MIKOTOVÁ, Zoja a PETIŠKOVÁ, Ladislava. Jiřina Ryšánková, Vstříc novým formám. Nakladatelství JAMU Brno, 2018. ISBN 978-80-7460-145-3.

PAVIS, Patrice. Divadelní slovník. Institut umění-Divadelní ústav, 2003. ISBN 80-7008-157-0.

Doporučená literatura:

ANKE Gerber. Anatomie der Pantomime, A.Gerber, 2016, ISBN 978-3-00-052217-8,

BOGGART, Anne a Tina LANDAU. Úhly pohledu. Divadelní ústav, Divadlo Archa, 2007. ISBN 978-80-7008-210-2.

GAJDOŠ, Július. Od inscenace k instalaci, od herectví k performanci, AMU-KANT 2010, ISBN 978-80-7473-037-3.

JOHNSTONE, Keith. Impro and Theatre. Bloomsbury publishing PLC, 2018. ISBN 9781350069039,

VAVŘÍKOVÁ, Eliška. Mimesis a poiesis: od etnoscénologického výzkumu k hereckému projevu v inscenaci Farmy v jeskyni Sclavi/Emigrantova Píseň. Praha: KANT – Karel Kerlický, 2009. 165 s. ISBN 978-80-86970-87-5.

Hodnoticí metody a kritéria

Aktivní účast ve výuce (min. 80 % docházky), míra osobního zapojení do diskusí, aktivní rozbor ukázek a pravidelný dialog nad dílčími tématy.

Reflexe semestrální výuky.

Podmínkou k udělení zápočtu je úspěšné splnění vědomostního kvízu a reflexe autorského divadelního projektu (většinou se jedná o absolventské představení).

Poznámka

Bez údaje.

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů