Teorie nonverbálního divadla 4

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
109TEND4 zápočet 4 2 hodiny SEMINÁŘŮ týdně (45 minut), 79 až 99 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Výsledkem učení je zvládnutí teorie nonverbálního divadla a reflexe vlastní tvorby. Zároveň se zde přihlíží k individuálním zájmům a ke zvoleným tématům diplomové práce a inscenace.

Forma studia

seminář

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Obsah kurzu

Cílem výuky je všestranně obeznámit studenta s vybranými teoretickými problémy oboru, které mu pomohou při tvorbě a psaní diplomové práce. Student má být schopen přemýšlet a reflektovat vlastní i cizí tvorbu v rámci nonverbálního divadla, prohloubí své znalosti v oblasti teorie nonverbálního divadla o impulsy ze současné odborné literatury.

Tematické okruhy:

a) Základní pojmy a teoretické přístupy nonverbálního divadla (postava a děj, časoprostor, scénografie, hudba aj.)

b)Hledání specifik různých směrů v nonverbálním divadle, tj. pantomimy, klauniády, pohybového a fyzického divadla, nového cirkusu a performancí.

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná literatura:

BARBA, Eugenio a SAVARESE, Nicola. Slovník divadelní antropologie. Praha: Divadelní ústav, 2000. ISBN 80-7106-369-X.

CIHLÁŘ, Ondřej a Hanuš JORDAN. Orbis pictus. K českému novému cirkusu. Praha: HAMU, 2014. ISBN 978-80-7331-280-0.

PAVIS, Patrice. Divadelní slovník. Divadelní ústav Praha 2003: ISBN 80-7008-157-0.

PAVLOVSKÝ, Petr a kol. Základní pojmy divadla. Teatrologický slovník. Nakl. Libri a Národní divadlo, Praha 2004. ISBN 80-7277-194-9.

ZÁRUBOVÁ, Noemi. Mimika a gesto. Praha: AMU, 2008. ISBN 978-80-7331-443-9.

Doporučená literatura:

KOUBOVÁ, Alice. Myslet z druhého místa: K otázce performativní filosofie. Praha: NAMU, 2019. ISBN 978-80-7331-511.

SCHECHNER, Richard. Performance Studies. An Introduction. Routledge, 2002. ISBN 978-0415502313.

Vybrané studie v češtině a v cizích jazycích, nahrávky na videu a DVD. Slovníky pojmů z oblasti divadla.

Hodnoticí metody a kritéria

Na závěr semestru bude udělen studentům zápočet podle aktivní účasti na přednáškách a diskusích nad zvolenými inscenacemi a diplomovými pracemi.

Poznámka

nejsou

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů