Fyzické divadlo 2

Zapsat Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
109FD2 zkouška 6 8 hodiny CVIČENÍ týdně (45 minut), 66 až 96 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Roman HORÁK

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Roman HORÁK

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Student je schopen pracovat detailně s pohybovou či intonační partiturou a s principem montáže, který mu poslouží jako nástroj pro svou individuální tvorbu a pro osobní výpověď. Umí pracovat s energií a projekcí svého těla do prostoru a zároveň s pohybovým detailem.

Vnímá vlastní tělo v nových kontextech a dokáže vědomě pracovat s abstrakcí a výrazovými prostředky, které v pohybu používá. Naučí se pracovat s výběrem a fixací vlastního pohybového materiálu, zakomponovat jej do vlastního či kolektivního tvůrčího procesu a propojovat jej s tématem.

Je schopen samostatné a sólové práce stejně jako práce ve skupině. Dokáže pracovat s pohybem herecky, kultivuje detailní práci na technice pohybu a zároveň si zachovává otevřenost pro náhled na materiál z různých úhlů pohledu.

Je autentický a spontánní ve svém fyzickém projevu a dokáže pracovat s mimořádnou nevšední energií a technikou, kterou aplikuje v tvůrčím procesu pro vytvoření ročníkového představení.

Zná kompletní tvůrčí proces tvorby představení v žánru fyzického divadla se všemi jeho aspekty. Dokáže být aktivním hercem/tvůrcem, tedy kreativním spolupracovníkem v procesu tvorby fyzického divadla.

Forma studia

cvičení

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Obsah kurzu

Cíl výuky:

Cílem výuky je prohloubení práce s tělem a hlasem s nevšedními hereckými a pohybovými technikami. Záměrem je rozšíření pohybového a hlasového rejstříku hledáním nových výrazových možností a kreativní osobní přístup v procesu tvorby autorské inscenace, a to prostřednictvím her a principů fyzického divadla.

Předmět je výrazně zaměřen na autentičnost pohybového projevu a rozhodnou práci s tělesnou energií, přičemž je kladen důraz na hravost a lehkost po dobu celého procesu a na detailní pohybový projev, tedy práci s technikou pohybu.

Student se má naučit vnímat tělo jako komplexní celek, zkoumat mimořádné či extrémní stavy energie, které v sobě obsahují kontrasty a poskytnou herci nové výrazové možnosti. Student se naučí pracovat detailně s pohybovou partiturou a s principem montáže, který mu poslouží jako nástroj pro svou individuální tvorbu a pro osobní výpověď.

Student se v rámci výuky naučí být aktivním tvůrcem / hercem nonverbálního divadla, který vnímá a posouvá fyzickou tvorbou vlastní možnosti a potřeby stejně tak, jako směry a možnosti kolektivního autorského procesu pro vytvoření společného díla fyzického divadla.

Student se naučí pracovat s výběrem pohybového materiálu a zakomponovat jej do vlastního či kolektivního tvůrčího procesu. Naučí se samostatnou a sólovou práci stejně tak, jako práci ve skupině. Při tom má zachovat otevřenost pro detailnější práci stejně tak, jako náhled na materiál z různých úhlů pohledů při zachování autenticity a spontánnosti pohybu.

Tematické okruhy:

V rámci výuky se pracuje s herními principy, které umožňují hercům systematicky vstoupit do fyzické akce a pracovat s hereckou technikou, s tělesnou energií a s autentičností a spontánností pohybového projevu.

Student si prostřednictvím výuky tříbí pohled na pohyb jako takový a získá citlivost pro univerzální principy pohybového divadla jako:

-rozšíření pohybových a hlasových výrazových možností, autentičnost a spontánnost pohybu

-technické aspekty fyzického divadla: „flow“, uzemnění, rytmus, dynamika, artikulace, prostor, abstrakce, komunikace, architektura, vrstvení

-práce s partnerem a se situací

-práce s pohybovou partiturou a s principem montáže

-práce s aktuálními tématy, které se dále zpracovávají autorským přístupem

-samostatná sólová a skupinová práce, příprava ročníkového představení v kolektivu

-reflexe vlastní práce

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná literatura:

BARBA, Eugenio a SAVARESE, Nicola. Slovník divadelní antropologie: o skrytém umění herců. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2000. ISBN 80-7008-109-0.

BOGART, Anne a Tina LANDAU. Úhly pohledu: praktický průvodce systémem úhlů pohledu a kompozice. Praha: Divadelní ústav ve spolupráci s Divadlem Archa, 2007. ISBN 978-80-7008-210-2.

Doporučená literatura:

CALLERY, Dymphna. Through the body : a practical guide to physical theatre. London New York: Routledge Nick Hern Books, c2001. x, 243 s. ISBN 0-87830-124-0.

HODGE, Alison. Actor Training. New York: Routeledge, 2010. ISBN 978-0-415-47167-1.

JOHNSTONE, Keith. Impro and Theatre. Bloomsbury publishing PLC 2018. ISBN 9781350069039.

KEEFE, John. Physical theatres : a critical introduction. London: Routledge, 2007. xv, 230 s. ISBN 978-0-415-36249-8.

Physical theatres : a critical reader. London: Routledge, c2007. xxii, 283 s. :. ISBN 978-0-415-36252-8.

CIHLÁŘ, Ondřej. Nový cirkus. Vyd. 1. Praha: Pražská scéna, 2006. 263 s. :. ISBN 80-86102-55-6 .

GAJDOŠ, Július. Od inscenace k instalaci, od herectví k performanci. Praha: KANT, 2010. Disk (Akademie múzických umění v Praze). ISBN 978-80-7437-037-3.

HAVELKA, Jiří. Zmrazit čerstvé ovoce : útržky úvah o divadelní zkoušce. 1. vyd. Praha: Akademie múzických umění v Praze, 2012. 185 s. :. ISBN 978-80-7331-222-0.

HYVNAR, Jan. Herec v moderním divadle: k divadelním reformám 20. století. Praha: KANT, 2011. Disk (Akademie múzických umění v Praze). ISBN 978-80-7437-060-1.

CHRISTOFFERSON, Erik Exe. The Actor’s Way. New York: 1993, ISBN 0-415-08795-3.

LABAN, Rudolf. Choreutics. Alton: Dance books, c2011. xii, 214 s. :. ISBN 978-1-85273-148-9.

LECOQ, Jacques. The Moving Body : teaching creative theatre. First published. New York London: Bloomsbury Methuen Drama, 1997. 186 stran :. ISBN 978-1-4081-1146-8.

Hodnoticí metody a kritéria

Praktická zkouška hodnotí a prověřuje: důslednou práci s vybranými tématy a vlastním pohybovým materiálem v tvůrčím procesu, definici společného tématu s ostatními studenty v ročníku pro ročníkové představení, aktivní a kreativní spolupráci v rámci autorského procesu až do závěrečného představení, reflexi vlastní práce v průběhu semestru i po uzavření procesu.

Poznámka

nejsou

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů