Tisk studijního plánu

Studijní plán Nonverbální divadlo (Mg) - od 2022/23 – 2. ročník

Typ studia: Navazující magisterské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | zjednodušený
Název předmětu ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
vyučující kód zakončení kredity rozsah kód zakončení kredity rozsah
Povinné předměty hlavní
Dramaturgie a režie
 
109DR1 ZK 8 8CT 109DR2 Z 8 8CT
Minimální počet kreditů za semestr 8 8
Povinné předměty s možností opakovaného zapsání
Dramaturgie autorského divadla 109DA3 Z 4 2PT 109DA4 Z 4 2PT
Herectví s maskou
 
109HSM3 Z 2 2CT
Individuální tvorba
 
109IT3 Z 4 3CT 109IT4 Z 4 3CT
Příprava diplomové práce
 
109PDP1 Z 2 2ST 109PDP2 Z 4 2ST
Psychologie mimiky a gestiky
 
109PSMG3 Z 2 2PT 109PSMG4 ZK 2 2PT
Světelný design a jevištní technologie
 
109SDJT3 Z 1 2ST
Teorie nonverbálního divadla
 
109TEND3 Z 4 2ST 109TEND4 Z 4 2ST
Minimální počet kreditů za semestr 19 18
Volitelné předměty
Nonverbální divadlo (Mg.) - volitelné předměty
Cizí jazyk - výběr
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Počet předepsaných kreditů celkem 27 26
Doporučený počet kreditů za semestr, které byste měli získat z povinně volitelných a volitelných předmětů 3 4
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 30 30
Nonverbální divadlo - pedagogické minimum [109NDPM]

Pedagogické minimum lze absolvovat pouze jedenkrát v rámci celého studia (bc, mg) jedné specializace/jednoho programu.

Cizí jazyk - výběr [702CJ]

Další výběr je v nabídce Centra jazykové přípravy AMU.

Pohybová, tělesná a relaxační výchova - výběr [703PTRV]

Další výběr je v nabídce Centra pohybové přípravy, sportu a rehabilitace AMU.

Předměty profilujícího základu

Předmět Typ U státní závěrečné zkoušky bude ověřován
Fyzické divadlo 1 (109FD1) PZ Absolventským výkonem
Fyzické divadlo 2 (109FD2) PZ Absolventským výkonem
Dramaturgie a režie 1 (109DR1) PZ Absolventským výkonem
Dramaturgie a režie 2 (109DR2) PZ Absolventským výkonem
Teorie nonverbálního divadla 1 (109TEND1) ZT Diplomovou prací
Teorie nonverbálního divadla 2 (109TEND2) ZT Diplomovou prací
Teorie nonverbálního divadla 3 (109TEND3) ZT Diplomovou prací
Teorie nonverbálního divadla 4 (109TEND4) ZT Diplomovou prací
Individuální tvorba 1 (109IT1) PZ Absolventským výkonem
Individuální tvorba 2 (109IT2) PZ Absolventským výkonem
Individuální tvorba 3 (109IT3) PZ Absolventským výkonem
Individuální tvorba 4 (109IT4) PZ Absolventským výkonem
Příprava diplomové práce 1 (109PDP1) ZT Diplomovou prací
Příprava diplomové práce 2 (109PDP2) ZT Diplomovou prací
Dramaturgie autorského divadla 1 (109DAD1) ZT Dramaturgie autorského divadla (S109DAUD)
Dramaturgie autorského divadla 2 (109DAD2) ZT
Dramaturgie autorského divadla 3 (109DA3) ZT
Dramaturgie autorského divadla 4 (109DA4) ZT
Teorie nonverbálního divadla 1 (109TEND1) ZT Teorie nonverbálního divadla (S109TND)
Teorie nonverbálního divadla 2 (109TEND2) ZT
Teorie nonverbálního divadla 3 (109TEND3) ZT
Teorie nonverbálního divadla 4 (109TEND4) ZT