Individuální tvorba 3

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
109IT3 zápočet 4 3 hodiny CVIČENÍ týdně (45 minut), 73 až 93 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Student je po absolvování předmětu schopen sestavit individuální trénink nejen pro svou sólovou tvorbu, ale také koncipovat fyzickou přípravu s konkrétní pohybovou technikou pro kolektiv a kombinovat tuto schopnost s rolí dramaturga a režiséra. Dokáže vést autorský tvůrčí proces, vybrat témata a patřičné pohybové či výrazové prostředky pro naplnění uměleckého záměru.

Individuální tvorba je završením všech disciplín, technik a postupů v individuálním procesu studenta a vede jej ke komplexnímu a samostatnému pojetí autorské tvorby v oboru nonverbálního divadla s přesahem do dalších uměleckých disciplín.

Forma studia

cvičení

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Obsah kurzu

Cíl výuky:

Předmět Individuální tvorba je příčně vzdělávacím prostorem, ve kterém mají studenti prostor pro individuální profilaci a zaměřují se na propojování a zdokonalování získaných dovedností v oboru dle vlastního záměru.

Třetí semestr cílí na praktickou zkušenost studenta v roli dramaturga a režiséra, kterou propojí s předchozími zkušenostmi z prvního a druhého semestru jakožto tvůrce fyzického tréninku. Student má primárně za úkol procházet tvůrčím procesem jako režisér a dramaturg, který je schopen vytvářet funkční pohybový trénink se zaměřením na specifickou techniku pohybu. Staví koncepci projektu na elementech fyzické průpravy dle vlastní volby, čímž vytvoří specifické, stylové a tematické zaměření uměleckého procesu a výsledného díla.

Cílem Individuální tvorby je vést studenta k tvůrčí samostatnosti a k vlastnímu autorskému myšlení. V rámci výuky student pracuje pod dohledem pedagoga. Individuální trénink zaměřený na specifickou techniku pohybu, který student rozvíjel v prvním a druhém semestru magisterského studia nyní aplikuje s veškerými dalšími praktickými a teoretickými dovednostmi a znalostmi s cílem realizovat vlastní umělecký projekt.

Předmět představuje praktickou laboratoř pro systematickou práci studenta na profilování vlastního rukopisu, osobitého stylu a konkrétně vymezený čas pro přípravu praktického výstupu diplomového úkolu. Prakticky rozvíjí samostatnou sólovou i skupinovou práci, kterou si může ověřovat ve skupině ostatních studentů v hlavním odborném předmětu či v ostatních předmětech.

Tematické okruhy:

Studenti v třetím semestru pracují na syntéze předchozího procesu tvorby vlastního fyzického tréninku respektive praktické přípravy s roli režiséra a dramaturga.

Zaměření stylových prvků, které si sami zvolí (např. pantomima, tělesný mimus, klaunství a komediální divadlo, improvizace, fyzické divadlo, cirkusová artistika), spojí nyní s dramaturgickými a režijními postupy.

Tematické okruhy dle volby studenta jsou konzultovány s pedagogem. Výuka je zaměřena na samostatnou práci studentů. Podněty nabírá student v praktické výuce, ve výuce teorie, režie a dramaturgie, přináší vlastní témata a inspiraci pro svou práci a aktivně pracuje na propojování praktického a teoretického procesu projektu.

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná literatura:

BOGART, Anne a Tina LANDAU. Úhly pohledu: praktický průvodce systémem úhlů pohledu a kompozice. Praha: Divadelní ústav ve spolupráci s Divadlem Archa, 2007. ISBN 978-80-7008-210-2.

CÍSAŘ, Jan. Základy dramaturgie. Praha: Akademie múzických umění v Praze, 2009. ISBN 978-80-7331-146-9.

HYVNAR, Jan. Herec v moderním divadle : k divadelním reformám 20. století. Vyd. v nakl. KANT 1. Praha: KANT - Karel Kerlický Akademie múzických umění v Praze, 2011. 271 s. :. ISBN 978-80-7437-060-1.

Doporučená literatura:

CALLERY, Dymphna. Through the body: a practical guide to physical theatre. London: N. Hern, 2001. ISBN 1-85459-630-6.

CIHLÁŘ, Ondřej. Nový cirkus. Vyd. 1. Praha: Pražská scéna, 2006. 263 s. :. ISBN 80-86102-55-6 .

GAJDOŠ, Július. Od inscenace k instalaci, od herectví k performanci. Praha: KANT, 2010. Disk (Akademie múzických umění v Praze). ISBN 978-80-7437-037-3.

HAVELKA, Jiří. Zmrazit čerstvé ovoce: útržky úvah o divadelní zkoušce. Praha: Nakladatelství AMU, 2012. ISBN 978-80-7331-222-0.

HODGE, Alison. Actor Training. New York: Routeledge, 2010. ISBN 978-0-415-47167-1.

CHRISTOFFERSON, Erik Exe. The Actor’s Way. New York: 1993, ISBN 0-415-08795-3. GERBER, Anke. Anatomie der Pantomime. Berlin: A.Gerber, 2016. ISBN 978-3-00-052217-8.

JOHNSTONE, Keith. Impro and Theatre. Bloomsbury publishing PLC 2018. ISBN 9781350069039.

KEEFE, John. Physical theatres : a critical introduction. London: Routledge, 2007. xv, 230 s. ISBN 978-0-415-36249-8.

LABAN, Rudolf. Choreutics. Alton: Dance books, c2011. xii, 214 s. :. ISBN 978-1-85273-148-9.

LECOQ, Jacques. The Moving Body : teaching creative theatre. First published. New York London: Bloomsbury Methuen Drama, 1997. ISBN 978-1-4081-1146-8.

Physical theatres : a critical reader. London: Routledge, c2007. xxii, 283 s. :. ISBN 978-0-415-36252-8.

Hodnoticí metody a kritéria

V třetím semestru se při hodnocení přihlíží k následujícím aspektům práce:

Poznámka

nejsou

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů