Individuální tvorba 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
109IT2 zápočet 3 3 hodiny CVIČENÍ týdně (45 minut), 44 až 59 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Obsah

Cíl výuky:

Předmět Individuální tvorba je příčně vzdělávacím prostorem, ve kterém mají studenti prostor pro individuální profilaci a zaměřují se na propojování a zdokonalování získaných dovedností v oboru dle vlastního záměru. Cílem individuální tvorby je vést studenta k tvůrčí samostatnosti a k vlastnímu autorskému myšlení.

V rámci výuky student pracuje pod dohledem kantora na přípravě individuálního tréninku, který je zaměřen na specifickou techniku pohybu. Student tento trénink dále rozvíjí a komplexně aplikuje veškeré další praktické a teoretické dovednosti a znalosti pro realizaci vlastního projektu, který v rámci tohoto předmětu tvoří po dobu magisterského studia.

Během druhého semestru student pokračuje na vlastní koncepci a praktické realizaci fyzického tréninku, který průběžně konzultuje s vedoucím pedagogem. Tím intenzivně rozvíjí svou specializaci v konkrétním stylu nebo kombinaci stylů založených na důkladné technické průpravě.

Předmět představuje praktickou laboratoř pro systematickou práci studenta na profilování vlastního rukopisu, osobitého stylu a zároveň jasně definovaný čas pro přípravu praktického výstupu diplomového úkolu po dobu čtyř semestrů. Prakticky rozvíjí samostatnou sólovou i skupinovou práci, kterou si může ověřovat ve skupině ostatních studentů v hlavním odborném předmětu Fyzické divadlo či v ostatních předmětech.

Tematické okruhy:

Studenti pokračují v práci na technice pohybu a na vyvíjení vlastního tréninku se záměrem kultivace pohybu. Tematické okruhy se odvíjí od vybrané techniky, přičemž je vždy důraz na zdokonalování a posouvání hranic při vnímání konkrétní pohybové či herecké techniky.

V druhém semestru jsou hlavními okruhy zdokonalování techniky, kultivace výrazových prostředků, schopnost je lépe definovat, rozeznat a jako tvůrce samostatně použít. Výuka je zaměřena na samostatnou práci studentů, kterou neustále s vedoucími pedagogy konzultují. Podněty nabírá student v praktické výuce, ve výuce teorie, režie a dramaturgie, přináší vlastní témata a inspiraci pro svou práci a aktivně pracuje na tréninku, který slouží jako příprava pro jeho projekt.

Výsledky učení

Student je po absolvování předmětu schopen sestavit individuální trénink nejen pro svou sólovou tvorbu, ale také koncipovat fyzickou přípravu s konkrétní pohybovou technikou pro kolektiv. Dále dokáže určit záměr autorského tvůrčího procesu, vybrat témata a patřičné pohybové či výrazové prostředky pro naplnění praktického diplomového výstupu. Ve druhém semestru má student již konkrétně vypracované postupy vlastního pohybového tréninku, které dál ve třetím a čtvrtém semestru aplikuje při realizaci svého autorského projektu.

Vlastní zkušenost vytvoření tréninku poskytne studentovi cenné informace o procesu, který zkouší nejprve sám na sobě a pak v rámci výuky, kdy vede trénink ve skupině pro ostatní studenty. Tím si projde zkušeností být vedoucím procesu. Na svůj postup dostane od pedagoga zpětnou vazbu, aby mohl koncept dále rozvíjet. Tato praktická příprava slouží studentovi k tomu, aby se profiloval v určitém směru techniky pohybu, kombinaci stylů nebo konkrétním žánru a posléze dospěl k individuálnímu rukopisu v oboru nonverbálního divadla.

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Literatura

Povinná literatura:

BOGART, Anne a Tina LANDAU. Úhly pohledu: praktický průvodce systémem úhlů pohledu a kompozice. Praha: Divadelní ústav ve spolupráci s Divadlem Archa, 2007. ISBN 978-80-7008-210-2.

Doporučená literatura:

CALLERY, Dymphna. Through the body: a practical guide to physical theatre. London: N. Hern, 2001. ISBN 1-85459-630-6.

GERBER, Anke. Anatomie der Pantomime. Berlin: A.Gerber, 2016. ISBN 978-3-00-052217-8.

HAVELKA, Jiří. Zmrazit čerstvé ovoce: útržky úvah o divadelní zkoušce. Praha: Nakladatelství AMU, 2012. ISBN 978-80-7331-222-0.

HODGE, Alison. Actor Training. New York: Routeledge, 2010. ISBN 978-0-415-47167-1.

JOHNSTONE, Keith. Impro and Theatre. Bloomsbury publishing PLC 2018. ISBN 9781350069039.

KEEFE, John. Physical theatres : a critical introduction. London: Routledge, 2007. xv, 230 s. ISBN 978-0-415-36249-8.

LABAN, Rudolf. Choreutics. Alton: Dance books, c2011. xii, 214 s. :. ISBN 978-1-85273-148-9.

LECOQ, Jacques. The Moving Body : teaching creative theatre. First published. New York London: Bloomsbury Methuen Drama, 1997. ISBN 978-1-4081-1146-8.

Physical theatres : a critical reader. London: Routledge, c2007. xxii, 283 s. :. ISBN 978-0-415-36252-8.

Hodnoticí metody a kritéria

Zápočet je udělen za:

• aktivní účast v hodinách a samostatnou přípravu

• vytvoření vlastního tréninku se zaměřením na konkrétní pohybovou techniku

• reflexi a písemný záznam procesu tvorby vlastního tréninku

Kromě technického aspektu přípravy je hodnocena tvůrčí práce v procesu realizace, dále spolupráce s kantorem a s ostatními studenty, schopnost nacházet funkční pohybové principy, které se pojí s vybranými tématy, ale také schopnost samostatně pracovat a vést skupinu. Předmětem hodnocení je i schopnost propojovat fyzickou přípravu s tvůrčím procesem a dokázat je zprostředkovat ostatním. Dále se hodnotí výběr témat, důslednost při přípravě a realizaci, výzkum a použití zdrojů dle vlastního výběru.

Poznámka

nejsou

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů