Individuální tvorba 4

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
109IT4 zápočet 4 3 hodiny CVIČENÍ týdně (45 minut), 69 až 89 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Eliška VAVŘÍKOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Adam HALAŠ, Roman HORÁK, Lukáš HOUDEK, Jan JIRÁK, Věra ONDRAŠÍKOVÁ, Eliška VAVŘÍKOVÁ, Radim VIZVÁRY, Filip ZAHRADNICKÝ, Martin ZBROŽEK

Obsah

Cíl výuky:

Předmět Individuální tvorba je otevřeným tvůrčím předmětem nonverbálního divadla, který sdílí studenti se svými vedoucími pedagogy. Tento předmět je příčně vzdělávacím prostorem, ve kterém mají studenti prostor pro individuální profilaci a zaměřují se na propojování a zdokonalování získaných dovednosti v oboru dle vlastního záměru.

Čtvrtý semestr předmětu Individuální tvorba je pro studenta finální fází realizace praktického diplomového úkolu. Záměrem je propojení praktických a teoretických dovedností studenta se všemi dalšími aspekty jevištní tvorby s cílem vytvořit aktuální autorské, komunikativní a srozumitelné umělecké dílo - autorské představení.

Student pracuje ve funkci interpreta, dramaturga i režiséra a musí propojit svou práci se všemi dalšími aspekty jevištní tvorby od kostýmů, scénografie, zvuku a světleného designu či nových médií, se kterými student v průběhu studia pracoval. Výuka a kontakt s těmito elementy je od začátku magisterského stupně součástí studia.

Cílem Individuální tvorby je vést studenta k tvůrčí samostatnosti a k vlastnímu autorskému myšlení. V rámci výuky student pracuje pod dohledem kantora, který doprovází studenta při praktické realizaci svého projektu.

Tematické okruhy:

Studenti ve čtvrtém semestru pracují na syntéze všech elementů předchozího procesu tvorby a výuky a realizují závěrečné představení svého autorského projektu.

Tvůrčí proces je zaměřen na samostatnou práci studentů, která je pravidelně konzultována s vedoucím pedagogem.

-student vytvoří v rámci výuky harmonogram tvůrčího procesu do premiéry závěrečného představení a samostatně zajišťuje veškeré potřebné náležitosti pro jeho finální realizaci

-student prezentuje procesuální fáze autorského projektu, představuje konkrétní výstupy procesu kantorovi

-konzultace syntézy praktické a teoretické práce s vedoucím pedagogem až do premiéry představení

Výsledky učení

Student je po absolvování předmětu schopen realizovat komplexně propracované autorské představení nonverbálního divadla. Umí sestavit individuální trénink nejen pro svou sólovou tvorbu, ale také koncipovat fyzickou přípravu pro představení s konkrétní pohybovou technikou pro kolektivní tvorbu a kombinovat tuto schopnost s rolí dramaturga a režiséra. Dokáže vést autorský tvůrčí proces, vybrat témata a patřičné pohybové či výrazové prostředky pro naplnění uměleckého záměru.

Dále má na zřeteli veškeré další složky jevištního díla od kostýmů, scénografie, zvukového a světelného designu a nových médií a dokáže sestavit funkční tým spolupracovníků pro realizaci autorského představení.

Individuální tvorba je završením všech disciplín, technik a postupů v individuálním procesu studenta a vede jej ke komplexnímu a samostatnému pojetí autorské tvorby v oboru nonverbálního divadla s přesahem do dalších uměleckých disciplín.

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Literatura

Povinná literatura:

BOGART, Anne a Tina LANDAU. Úhly pohledu: praktický průvodce systémem úhlů pohledu a kompozice. Praha: Divadelní ústav ve spolupráci s Divadlem Archa, 2007. ISBN 978-80-7008-210-2.

HYVNAR, Jan. Herec v moderním divadle : k divadelním reformám 20. století. Vyd. v nakl. KANT 1. Praha: KANT - Karel Kerlický Akademie múzických umění v Praze, 2011. 271 s. :. ISBN 978-80-7437-060-1.

CÍSAŘ, Jan. Základy dramaturgie. Praha: Akademie múzických umění v Praze, 2009. ISBN 978-80-7331-146-9.

Doporučená literatura:

CALLERY, Dymphna. Through the body: a practical guide to physical theatre. London: N. Hern, 2001. ISBN 1-85459-630-6.

CIHLÁŘ, Ondřej. Nový cirkus. Vyd. 1. Praha: Pražská scéna, 2006. 263 s. :. ISBN 80-86102-55-6 .

GAJDOŠ, Július. Od inscenace k instalaci, od herectví k performanci. Praha: KANT, 2010. Disk (Akademie múzických umění v Praze). ISBN 978-80-7437-037-3.

HAVELKA, Jiří. Zmrazit čerstvé ovoce: útržky úvah o divadelní zkoušce. Praha: Nakladatelství AMU, 2012. ISBN 978-80-7331-222-0.

HODGE, Alison. Actor Training. New York: Routeledge, 2010. ISBN 978-0-415-47167-1.

CHRISTOFFERSON, Erik Exe. The Actor’s Way. New York: 1993, ISBN 0-415-08795-3. GERBER, Anke. Anatomie der Pantomime. Berlin: A.Gerber, 2016. ISBN 978-3-00-052217-8.

JOHNSTONE, Keith. Impro and Theatre. Bloomsbury publishing PLC 2018. ISBN 9781350069039.

KEEFE, John. Physical theatres : a critical introduction. London: Routledge, 2007. xv, 230 s. ISBN 978-0-415-36249-8.

LABAN, Rudolf. Choreutics. Alton: Dance books, c2011. xii, 214 s. :. ISBN 978-1-85273-148-9.

LECOQ, Jacques. The Moving Body : teaching creative theatre. First published. New York London: Bloomsbury Methuen Drama, 1997. ISBN 978-1-4081-1146-8.

Physical theatres : a critical reader. London: Routledge, c2007. xxii, 283 s. :. ISBN 978-0-415-36252-8.

Hodnoticí metody a kritéria

Při hodnocení formou ústní zkoušky se přihlíží k následujícím aspektům práce:

-schopnost aplikovat zkušenosti z tvorby vlastního pohybového tréninku s prací dramaturga a režiséra

-schopnost vytvořit funkční syntézu pohybové přípravy (výrazové prostředky, styl) a dramaturgicko-režijního procesu (obsah, témata, vyznění)

-schopnost použití všech dalších zmíněných složek jevištní tvorby (kostým, scénografie, zvukový a světelný design, nová média …)

-schopnost aktivně vést a realizovat umělecký proces v kolektivu

-schopnost vytvořit specifický kontext a aktuální, komunikativní a srozumitelné umělecké dílo v oboru nonverbálního divadla

Poznámka

nejsou

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů