Teorie nonverbálního divadla 2

Zapsat Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
109TEND2 zkouška 3 2 hodiny SEMINÁŘŮ týdně (45 minut), 54 až 69 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Adam HALAŠ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Adam HALAŠ, Jan HYVNAR, Hana STREJČKOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Student je schopen přemýšlet a reflektovat vlastní i cizí tvorbu v rámci nonverbálního divadla, prohloubí své znalosti o dějinách a teorii současného nonverbálního divadla o impulsy ze současné odborné literatury. Orientuje se v oblasti současné kultury a umění.

Forma studia

seminář

Předpoklady a další požadavky

Nejsou.

Obsah kurzu

Cílem výuky je všestranně obeznámit studenta s teorií a historickými proměnami oboru od druhé poloviny 20. století až do současnosti, a to v kontextu vývoje v dobové kultuře a umění a zvládnutí dějin a teorie současného nonverbálního divadla. Výuka spočívá v přednáškách z teorie a promítání archivních snímků (videa, film, DVD) a v následných diskusích nad teoretickými tématy, vizuálními ukázkami a současnými inscenacemi nonverbálního divadla. Student je dále veden k tomu, aby byl schopen samostatně analyzovat inscenace v oblasti divadla, zvláště svého oboru a tance.

Tematické okruhy:

a)Teorie a historie nonverbálního divadla druhé poloviny 20. a 21. století v jeho různých směrech – mimické divadlo, fyzické divadlo, performance, nový cirkus

b)Studium hereckých technik zahraničního i českého nonverbálního divadla.

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná literatura:

ARTAUD, Antonin. Divadlo a jeho dvojenec. Praha: Herrmann a synové, 1994.

BARBA, Eugenio a Nicola SAVARESE. Slovník divadelní antropologie. Praha: Divadelní ústav, 2000. ISBN 80-7106-369-X.

BRAUN, Kazimierz. Druhá divadelní reforma?. Praha: Divadelní ústav, 1993. ISBN 80-7008-037-X.

BROOK, Peter. Prázdný prostor. Praha: 1988.

CIHLÁŘ, Ondřej a Hanuš JORDAN. Orbis pictus. K českému novému cirkusu. Praha: HAMU, 2014. ISBN 978-80-7331-280-0.

DECROUX, Étienne. Slova o mimu. Brno: NAMU, 2018. ISBN 978-80-7460-144-6.

FIALKA, Ladislav. Umění pantomimy. Praha: Divadelní ústav, 1964.

HYBNER, Boris. Clownovo pozdní blues. Jihalava: Listen, 2002. ISBN 80-86526-01-1.

HYVNAR, Jan. Francouzská divadelní reforma. Praha: Pražská scéna 1996. ISBN: 80-901671-7-9.

HYVNAR, Jan. Herec v moderním divadle. Praha: Pražská scéna, 2000. ISBN 80-86102-07-6.

PILÁTOVÁ, Jana. Hnízdo Grotowského. Praha: Institut umění-Divadelní ústav, 2009. ISBN 978-80-7008-2309-3.

ŠVEHLA, Jaroslav. Tisícileté umění pantomimy. Praha: Melantrich, 1989. ISBN 7023-024-X.

TURBA, Ctibor. Cirkus Alfréd. Praha: Divadlo Alfred, 1906. ISBN 80-239-8267-2.

VEBER, Václav. Příběh pantomimy. Praha: AMU, 1906. ISBN 80-7331-054-6.

Doporučená literatura:

BROOK, Peter. Pohyblivý bod. Praha: Nakladatelství Studia Ypsilon, 1996.

CARLSON, Marvin. Performance. A critical introduction. New York: Routlege, 2004. ISBN 978-83-01-15325-0.

DAWISON, Jon. Clown. Hampshire: Palgrave Macmillan, 2013. ISBN 978-0-230-53718-7.

DVOŘÁK, Jan. Divadlo v akci. Praha: Panorama, 1988.

FISCHER-LICHTE, Erika. Estetika performativity. Mnišek P. Brdy, 2011. ISBN 978-80-904487-2-8.

GAJDOŠ, Július. Od inscenace k instalaci, od herectví k performanci. Praha. Kant 2010. ISBN 978-80-7437-037-3.

LECOQ, Jacques. The Moving Body, London: Bloomsbury Publishing, 1997. ISBN 1474244769.

LEHMANN, Hans-Thies. Postdramaticke divadlo. Bratislava 2007. ISBN 9788088987819.

MISTRÍK, Miloš. Herecké techniky 20. storočia. Bratislava: VEDA, 2003. ISBN 8022407798.

VAVŘÍKOVÁ, Eliška. Mimesis a poiesis. Praha: KANT, 2009. ISBN 987-80-86970-87 – K.

Vybrané studie v češtině a v cizích jazycích, nahrávky na videu a DVD. Slovníky pojmů z oblasti divadla.

Hodnoticí metody a kritéria

V průběhu studia v letním semestru dostanou studenti dílčí úkoly z literatury a zhlédnutých inscenací nonverbálního divadla, účastní se diskuzí. V závěru získávají zkoušku za celý 4. ročník.

Poznámka

Nejsou.

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů