Teorie nonverbálního divadla 1

Předmět není vypsán Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
109TEND1 zápočet 3 2 hodiny SEMINÁŘŮ týdně (45 minut), 57 až 72 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Adam HALAŠ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Adam HALAŠ, Jan HYVNAR, Hana STREJČKOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Student je schopen přemýšlet a reflektovat vlastní i cizí tvorbu v rámci nonverbálního divadla, prohloubí své znalosti o dějinách a teorii nonverbálního divadla o impulsy ze současné odborné literatury. Dále se předpokládá dostatečná orientace v oblasti dobové kultury a umění.

Forma studia

semináře

Předpoklady a další požadavky

Nejsou

Obsah kurzu

Cílem výuky je všestranně obeznámit studenta s teorií a s historickými proměnami oboru v kontextu vývoje v dobové kultuře a umění. Předmět je založen na přednáškách z teorie a na promítání archivních snímků (videa, film, DVD) a následných diskusích nad teoretickými tématy, vizuálními ukázkami a současnými inscenacemi nonverbálního divadla s cílem je zvládnutí dějin a teorie avantgardního divadla v souvislostech s nonverbálním divadlem.

Tematické okruhy:

a) Teorie a historie nonverbálního divadla druhé poloviny 20. a 21. století v jeho různých směrech – mimické divadlo, fyzické divadlo, performance, nový cirkus

b) Studium hereckých technik zahraničního i českého nonverbálního divadla.

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná literatura:

ARTAUD, Antonin. Divadlo a jeho dvojenec. Praha: Herrmann a synové, 1994.

BRECHT, Bertold. Myšlenky. Praha: Československý spisovatel, 1958.

ČECHOV, Michail. O herecké technice. Praha: Divadelní ústav, 1996. ISBN 80-7008-054-X.

DECROUX, Étienne. Slova o mimu. Brno: NAMU, 2018. ISBN 978-80-7460-144-6.

HONZL, Jindřich. Pohyb divadelního znaku, in: K novému významu umění, Praha: Slovo a slovesnost, 1956.

HYVNAR, Jan. Francouzská divadelní reforma, Praha: Pražská scéna, 1996. ISBN 80-901671-7-9.

HYVNAR, Jan. Herec v moderním divadle, Praha: Pražská scéna, 2000. ISBN 80-86102-07-6.

KRATOCHVÍL, Karel. Ze světa komedie dell´arte. Praha: Panorama, 1973.

LUKAVSKÝ, Radovan. Stanislavského metoda herecké práce. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1978.

ŠVEHLA, Jaroslav. Tisícileté umění pantomimy. Praha: Melantrich, 1989. ISBN 7023-024-X.

VEBER, Václav. Příběh pantomimy. Praha: AMU, 2006. ISBN 80-7331-054-6.

Doporučená literatura:

CARLSON, Marvin. Performance. A critical introduction. New York: Routlege, 2004. ISBN 978-83-01-15325.

CRAIG, Edward Gordon. O divadelním umění. Praha 2006. ISBN 978-80-7008-204-1.

DAWISON, Jon. Clown. Hampshire: Palgrave Macmillan, 2013. ISBN 978-0-230-53718-7.

JACQUES-DALCROZE, Emile. Rytmus. Praha 1927.

KRÖSCHLOVÁ, Jarmila. Výrazový tanec. Praha: IPOS ARTAMA, 1964. ISBN 80-7068-106-3.

MEJERCHOLD, Vsjevold. Moderní tvář divadla. Praha: Československý spisovatel, 1962.

PÖRTNER, Paul. Experimentální divadlo. Praha: Orbis, 1965.

Vybrané studie v češtině a v cizích jazycích, nahrávky na videu a DVD. Slovníky pojmů z oblasti divadla.

Hodnoticí metody a kritéria

Studenti dostanou v průběhu zimního semestru dílčí úkoly, které si zpracují písemně a přednesou na přednáškách. Závěrem zimního semestru získávají zápočet.

Poznámka

Nejsou

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů