Zjednodušený studijní plán Nonverbální divadlo (Mg) - od 2022/23

Katedra nonverbálního divadla

Studijní program: Nonverbální divadlo

Typ studia: Navazující magisterské

Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | zjednodušený

1. ročník

Zimní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
702DAOU3 Anglický jazyk pro odborné účely 3 ZK 3
109DAD1 Dramaturgie autorského divadla 1 Z 3
109FD1 Fyzické divadlo 1 Z 6
109HSM1 Herectví s maskou 1 Z 2
109IT1 Individuální tvorba 1 Z 3
109OUP3 Organizace uměleckého provozu 3 Z 1
109PSMG1 Psychologie mimiky a gestiky 1 Z 2
109SDJT1 Světelný design a jevištní technologie 1 Z 1
109TEND1 Teorie nonverbálního divadla 1 Z 3
109ZFR1 Základy filmové řeči 1 Z 2
Kreditů z povinných předmětů 26
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Nonverbální divadlo (Mg.) - volitelné předměty
výběr ze skupiny Cizí jazyk - výběr

Letní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
702DAOU4 Anglický jazyk pro odborné účely 4 ZK 3
109DAD2 Dramaturgie autorského divadla 2 ZK 3
109FD2 Fyzické divadlo 2 ZK 6
109HSM2 Herectví s maskou 2 Z 2
109IT2 Individuální tvorba 2 Z 3
109OUP4 Organizace uměleckého provozu 4 ZK 2
109PSMG2 Psychologie mimiky a gestiky 2 ZK 2
109SDJT2 Světelný design a jevištní technologie 2 Z 1
109TEND2 Teorie nonverbálního divadla 2 ZK 3
109ZFR2 Základy filmové řeči 2 Z 2
Kreditů z povinných předmětů 27
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Nonverbální divadlo (Mg.) - volitelné předměty
výběr ze skupiny Cizí jazyk - výběr

Součet

Kreditů doporučených z volitelných předmětů 7
Celkem kreditů za ročník 60

2. ročník

Zimní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
109DR1 Dramaturgie a režie 1 ZK 8
109DA3 Dramaturgie autorského divadla 3 Z 4
109HSM3 Herectví s maskou 3 Z 2
109IT3 Individuální tvorba 3 Z 4
109PDP1 Příprava diplomové práce 1 Z 2
109PSMG3 Psychologie mimiky a gestiky 3 Z 2
109SDJT3 Světelný design a jevištní technologie 3 Z 1
109TEND3 Teorie nonverbálního divadla 3 Z 4
Kreditů z povinných předmětů 27
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Nonverbální divadlo (Mg.) - volitelné předměty
výběr ze skupiny Cizí jazyk - výběr

Letní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
109DR2 Dramaturgie a režie 2 Z 8
109DA4 Dramaturgie autorského divadla 4 Z 4
109IT4 Individuální tvorba 4 Z 4
109PDP2 Příprava diplomové práce 2 Z 4
109PSMG4 Psychologie mimiky a gestiky 4 ZK 2
109TEND4 Teorie nonverbálního divadla 4 Z 4
Kreditů z povinných předmětů 26
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Nonverbální divadlo (Mg.) - volitelné předměty
výběr ze skupiny Cizí jazyk - výběr

Součet

Kreditů doporučených z volitelných předmětů 7
Celkem kreditů za ročník 60