Herectví s maskou 1

Předmět není vypsán Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
109HSM1 zápočet 2 2 hodiny CVIČENÍ týdně (45 minut), 32 až 42 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Roman HORÁK, Hana STREJČKOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Student se seznámil s pedagogickou pomůckou – neutrální maskou. Osvojí si fyzický přístup k neutrální masce a bude schopen analyzovat pohyb masky a její vztah k prostoru. Student získá hlubší poznání o neutrálním východisku k akci, o pohybu v neutrální masce a jejím přínosu pro sebe jako herce pohybového divadla.

Forma studia

cvičení

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Obsah kurzu

Cíl výuky:

Výukový program cílí na setkání s divadelními maskami. Na úvod se dotknou neutrální masky, která patří do základní průpravy jak herectví s maskou, tak pohybového divadla. Je cestou k vědomé hospodárnosti pohybu, uvádí nástroj herce ke stavu „neutrality“, či výchozího stavu spjatého s „tady a teď“. Neutrální maska je pomůckou pro hru s maskou, ale současně umocňuje herectví bez masky. Po neutrální masce se seznámí studenti se dvěma základními typy expresivních divadelních masek.

Tematické okruhy:

•Neutrální maska, její zákonitosti

•Velká cesta neutrální masky

•Ztotožňování s elementy a živly

•Maska a prostor

•Maska a tělesnost

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná literatura:

HYVNAR, Jan a Jan DVOŘÁK, 1996. Francouzská divadelní reforma: od Antoina k Artaudovi. Vyd. 1. Praha: Pražská scéna. ISBN 978-80-901671-7-9.

HYVNAR, Jan a múzických umění v Praze AKADEMIE, 2011. Herec v moderním divadle: k divadelním reformám 20. století. Vyd. v nakl. KANT 1. Praha: KANT. Disk. Velká řada, sv. 19. ISBN 978-80-7437-060-1.

Doporučená literatura:

LECOQ, Jacques, 2002. By Lecoq, Jacques The Moving Body Paperback - January 2002. B.m.: Routledge. ISBN 978-1-4081-1146-8.

ELDREDGE, Sears A., 1996. Mask Improvisation for Actor Training and Performance: The Compelling Image. 1st edition. Evanston, Ill: Northwestern University Press. ISBN 978-0-8101-1365-7.

ERBAN, Vít, 2010. Maska a tvář: hra s identitou v mezikulturních proměnách. Vydání první. Praha: Malá Skála. ISBN 978-80-86776-09-5.

KRÁTKÁ, Martina, 2018. Ctibor Turba: pedagogika v mimickém a komediálním divadle. V Brně: JAMU. Výběrová řada doktorských spisů. ISBN 978-80-7460-142-2.

WILSHER, Toby, 2006. The Mask Handbook: A Practical Guide. 1st edition. London ; New York: Routledge. ISBN 978-0-415-41437-1.

Hodnoticí metody a kritéria

Účast na výuce min. 80 %, aktivní přístup a plnění dílčích úkolů.

Poznámka

nejsou

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů