Základy filmové řeči 2

Zapsat Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
109ZFR2 zápočet 2 4 hodiny SEMINÁŘŮ týdně (45 minut), 8 až 18 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Jakub WÁGNER

Výsledky učení dané vzdělávací složky

V letním semestru tohoto předmětu je student schopen chápat prostor filmové tvorby jako plně autorskou disciplínu, kterou může využít k seberealizaci. Kromě základních teoretických a praktických znalostí a dovedností je schopen samostatně uvažovat o vlastní práci s tímto médiem v rámci svého představení a realizovat jej.

Forma studia

seminář

Předpoklady a další požadavky

nesjou

Obsah kurzu

Cíl výuky:

Předmět je koncipován jako průřez základními principy filmového jazyka od vzniku tohoto média k současnosti. Zaměřuje se na současné filmové postupy používané ve filmové tvorbě ve vztahu k divadlu, tanci. Cílem výuky je seznámit studenta se základními vyjadřovacími prostředky filmového jazyka tak, aby je mohl prakticky využít ve svém oboru a žánru divadla, kterému se chce věnovat. Dále také posílit jeho schopnost samostatného uvažování o vlastní práci s tímto médiem v rámci svého autorského představení.

Tematické okruhy

Doporučená nebo povinná literatura

THOMPSONOVÁ, Kristin a David BORDWELL. Dějiny filmu (vybrané kapitoly 1-5). Praha: NAMU, 2011. ISBN-978-80-7331-207-7.

Doporučená literatura:

FLUSSER, Vilém. Za filosofií fotografie. Praha: Fra, 2013. ISBN 978-80-86603-79-7.

LYNCH, David, McKENNOVÁ, Kristine. Místo snění. Praha: Paseka, 2020. ISBN 978-80-7432-957-9.

KYROU, Ado, BUñUEL, Luis. Ukázky ze scénářů, rozhovory. Praha: Orbis, 1975. ISBN D-07 50249.

NANORU, Michal. Only the good ones. Praha: Galerie Rudolfinum, 2014. ISBN 978-80-86443-31-7.

Hodnoticí metody a kritéria

Vypracovaný scénář filmu, natočení a výsledný střih hotového filmu, aktivní účast v hodinách, min. 80% docházka.

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů