Individuální tvorba 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
109IT1 zápočet 3 3 hodiny CVIČENÍ týdně (45 minut), 48 až 63 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Radim VIZVÁRY

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Adam HALAŠ, Roman HORÁK, Lukáš HOUDEK, Věra ONDRAŠÍKOVÁ, Eliška VAVŘÍKOVÁ, Radim VIZVÁRY, Filip ZAHRADNICKÝ, Martin ZBROŽEK

Obsah

Cíl výuky:

Předmět Individuální tvorba je příčně vzdělávacím prostorem, ve kterém mají studenti prostor pro individuální profilaci. Studenti se zaměřují na propojování a zdokonalování získaných dovedností v oboru dle vlastního záměru. Cílem individuální tvorby je vést studenta k tvůrčí samostatnosti a k vlastnímu autorskému myšlení.

V rámci výuky student pracuje pod dohledem kantora na přípravě individuálního tréninku, který je zaměřen na specifickou techniku pohybu. Student tento trénink dále rozvíjí a komplexně aplikuje veškeré další praktické a teoretické dovednosti a znalosti pro realizaci vlastního projektu, který v rámci tohoto předmětu tvoří po dobu magisterského studia.

V prvním semestru student pracuje na vlastní koncepci a praktické realizaci fyzického tréninku, který průběžně konzultuje s vedoucím pedagogem. Tím intenzivně rozvíjí svou specializaci v konkrétním stylu nebo kombinaci stylů založených na důkladné technické průpravě. Tato praktická příprava slouží studentovi k tomu, aby se profiloval v určitém směru techniky pohybu, kombinaci stylů nebo konkrétním žánru a posléze dospěl k individuálnímu rukopisu v oboru nonverbálního divadla.

Předmět představuje praktickou laboratoř pro systematickou práci studenta na profilování vlastního rukopisu, osobitého stylu a zároveň jasně definovaný čas pro přípravu praktického výstupu diplomového úkolu po dobu čtyř semestrů. Prakticky rozvíjí samostatnou sólovou i skupinovou práci, kterou si může ověřovat ve skupině ostatních studentů v hlavním odborném předmětu Fyzické divadlo či v ostatních předmětech, které vytváří vždy specifický rámec pro osobní vývoj studenta nonverbálního divadla.

Tematické okruhy:

Tematické okruhy se odvíjí od vybrané techniky, přičemž je vždy důraz na zdokonalování a posouvání hranic osobního vnímání konkrétní pohybové či herecké techniky.

V prvním semestru je hlavním okruhem kultivace výrazových prostředků a schopnost je lépe definovat, rozeznat a jako tvůrce samostatně použít. Podněty nabírá student v praktických hodinách, ve výuce teorie, režie a dramaturgie, přináší vlastní témata a inspiraci pro svou práci a aktivně pracuje na tréninku, který slouží jako příprava na jeho projekt.

Výsledky učení

Student je po absolvování předmětu schopen sestavit individuální trénink nejen pro svou sólovou tvorbu, ale také koncipovat fyzickou přípravu s konkrétní pohybovou technikou pro kolektiv.

Dále dokáže určit záměr autorského tvůrčího procesu, vybrat témata a patřičné pohybové či výrazové prostředky pro naplnění uměleckého počinu jak pro sólový projekt, tak pro práci ve skupině či v ansámblu.

Výsledkem učení je vlastní zkušenost studenta s náročným procesem tvorby v nonverbálním divadle ve všech jeho aspektech jak z pozice interpreta, ale i autora, vedoucího choreografa či tvůrce pohybového slovníku pro konkrétní záměr. Tato zkušenost slouží k upevnění a profilování vlastního pojetí autorské tvorby a tvůrčí osobnosti jako takové.

Vlastní zkušenost vytvoření tréninku poskytne studentovi cenné informace o procesu, který zkouší nejprve sám na sobě a pak v rámci výuky.

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Literatura

Povinná literatura:

BOGART, Anne a Tina LANDAU. Úhly pohledu: praktický průvodce systémem úhlů pohledu a kompozice. Praha: Divadelní ústav ve spolupráci s Divadlem Archa, 2007. ISBN 978-80-7008-210-2.

Doporučená literatura:

CALLERY, Dymphna. Through the body: a practical guide to physical theatre. London: N. Hern, 2001. ISBN 1-85459-630-6.

GERBER, Anke. Anatomie der Pantomime. Berlin: A.Gerber, 2016. ISBN 978-3-00-052217-8.

HAVELKA, Jiří. Zmrazit čerstvé ovoce: útržky úvah o divadelní zkoušce. Praha: Nakladatelství AMU, 2012. ISBN 978-80-7331-222-0.

HODGE, Alison. Actor Training. New York: Routeledge, 2010. ISBN 978-0-415-47167-1.

JOHNSTONE, Keith. Impro and Theatre. Bloomsbury publishing PLC 2018. ISBN 9781350069039.

KEEFE, John. Physical theatres : a critical introduction. London: Routledge, 2007. xv, 230 s. ISBN 978-0-415-36249-8.

LABAN, Rudolf. Choreutics. Alton: Dance books, c2011. xii, 214 s. :. ISBN 978-1-85273-148-9.

LECOQ, Jacques. The Moving Body : teaching creative theatre. First published. New York London: Bloomsbury Methuen Drama, 1997. ISBN 978-1-4081-1146-8.

Physical theatres : a critical reader. London: Routledge, c2007. xxii, 283 s. :. ISBN 978-0-415-36252-8.

Hodnoticí metody a kritéria

Zápočet je udělen za:

• aktivní účast v hodinách a samostatnou přípravu

• vytvoření vlastního tréninku se zaměřením na konkrétní pohybovou techniku

Hodnotí se tvůrčí postup v započatém procesu realizace vlastní autorské práce, schopnost nacházet funkční pohybové principy, které se pojí s vybranými tématy, schopnost propojovat fyzickou přípravu s tvůrčím procesem, výběr témat, důslednost při přípravě a realizaci, výzkum a použití zdrojů dle vlastního výběru.

Poznámka

nejsou

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů