Herectví s maskou 2

Zapsat Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
109HSM2 zápočet 2 2 hodiny CVIČENÍ týdně (45 minut), 29 až 39 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Roman HORÁK, Hana STREJČKOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Student se seznámí s typy divadelních masek a základními limity herectví s larvální maskou. Osvojí si fyzický přístup ke hře s larvální a charakterovou maskou a bude schopen analyzovat charakteristiku masky skrze její typ a geometrii. Student získá hlubší poznání o zákonitostech improvizace s maskou a následně o jejím využití pro budování jevištní a posléze dramatické postavy.

Forma studia

cvičení

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Obsah kurzu

Cíl výuky:

Vzdělávací program navazuje na práci s neutrální maskou a cílí na detailní seznámení se dvěma základními typy expresivních divadelních masek – larvální a charakterovou maskou. Larvální maska motivuje svého nositele k hravému objevování světa a specificky stylizovanému způsobu pohybu. Larvální masky umožňují herci prozkoumat území hry a spontaneity, prostor mezi neutrální maskou a psychologicky komplikovanější charakterovou maskou. Jsou efektivním nástrojem pro trénink improvizace, umocňují gesta a povzbuzují herce k přesnější fyzické artikulaci a tím vytvoření přesvědčivé divadelní dynamiky. Jsou výbornou průpravou ke studiu klaunství.

Tematické okruhy:

•Základní typy masek v pedagogice mimu: neutrální, larvální a charakterová maska.

•Specifika herectví s jednotlivými typy masek.

•Sebezkušenostní cesta k nalezení dvou rozdílných fyzických přístupů – k larvální a charakterové masce.

•Improvizační techniky s larvální maskou k podpoře vizualizace prostoru, vytvoření prostředí a události.

•Larvální maska a prostor, text, partner.

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná literatura

HYVNAR, Jan a Jan DVOŘÁK, 1996. Francouzská divadelní reforma: od Antoina k Artaudovi. Vyd. 1. Praha: Pražská scéna. ISBN 978-80-901671-7-9.

HYVNAR, Jan a múzických umění v Praze AKADEMIE, 2011. Herec v moderním divadle: k divadelním reformám 20. století. Vyd. v nakl. KANT 1. Praha: KANT. Disk. Velká řada, sv. 19. ISBN 978-80-7437-060-1.

Doporučená literatura

LECOQ, Jacques, 2002. By Lecoq, Jacques The Moving Body Paperback - January 2002. B.m.: Routledge. ISBN 978-1-4081-1146-8.

ELDREDGE, Sears A., 1996. Mask Improvisation for Actor Training and Performance: The Compelling Image. 1st edition. Evanston, Ill: Northwestern University Press. ISBN 978-0-8101-1365-7.

ERBAN, Vít, 2010. Maska a tvář: hra s identitou v mezikulturních proměnách. Vydání první. Praha: Malá Skála. ISBN 978-80-86776-09-5.

KRÁTKÁ, Martina, 2018. Ctibor Turba: pedagogika v mimickém a komediálním divadle. V Brně: JAMU. Výběrová řada doktorských spisů. ISBN 978-80-7460-142-2.

WILSHER, Toby, 2006. The Mask Handbook: A Practical Guide. 1st edition. London ; New York: Routledge. ISBN 978-0-415-41437-1.

Hodnoticí metody a kritéria

Znalost teorie. Vypracování samostatného praktického úkolu – návrh a výroba vlastní larvální masky.

Další požadavky: Účast na výuce min. 80 %, aktivní přístup.

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů