Herectví s maskou 3

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
109HSM3 zápočet 2 2 hodiny CVIČENÍ týdně (45 minut), 32 až 42 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Student si osvojí fyzický přístup ke hře s charakterovou maskou a bude schopen analyzovat charakteristiku masky skrze její typ a geometrii a pojmenovat kontra-masku. Student získá hlubší poznání o zákonitostech improvizace s maskou a následně o jejím využití pro budování jevištní či dramatické postavy. Kromě teoreticko-praktických poznatků bude dále schopen rozvíjet svůj autorský potenciál v jím zvoleném žánru pohybového divadla.

Forma studia

prezenční

Předpoklady a další požadavky

v přípravě

Obsah kurzu

Cíl výuky:

Výukový program pokračuje se dvěma základními typy expresivních divadelních masek s hlubším výzkumem charakterové masky. Prostřednictvím charakterové masky student vstupuje do situací a osvojuje si jak strukturu hry s maskou, tak experimentuje s její „kontra-maskou“ a osciluje mezi jevištní a dramatickou postavou. Hledá vědomý výrazový pohyb v rámci typu masky, svým postojem a chováním v masce vyjadřuje vztah k prostoru a osvojuje si způsoby funkční komunikace mezi maskou a divákem.

Tematické okruhy:

· Specifika herectví s jednotlivými typy masek, vědomá práce s maskou.

· Sebezkušenostní – autorská cesta k nalezení dvou rozdílných fyzických přístupů – k larvální a charakterové masce.

· Zákonitosti a principy divadla s maskami.

· Autorské dovednosti a umění použít masku jako tréninkovou pomůcku, ale i jako prostředek k uměleckému výrazu.

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná literatura:

ERBAN, Vít, 2010. Maska a tvář: hra s identitou v mezikulturních proměnách. Vydání první. Praha: Malá Skála. ISBN 978-80-86776-09-5.

KRÁTKÁ, Martina, 2018. Ctibor Turba: pedagogika v mimickém a komediálním divadle. V Brně: JAMU. Výběrová řada doktorských spisů. ISBN 978-80-7460-142-2.

Doporučená literatura:

LECOQ, Jacques, 2002. By Lecoq, Jacques The Moving Body Paperback - January 2002. B.m.: Routledge. ISBN 978-1-4081-1146-8.

ELDREDGE, Sears A., 1996. Mask Improvisation for Actor Training and Performance: The Compelling Image. 1st edition. Evanston, Ill: Northwestern University Press. ISBN 978-0-8101-1365-7.

WILSHER, Toby, 2006. The Mask Handbook: A Practical Guide. 1st edition. London; New York: Routledge. ISBN 978-0-415-41437-1.

Hodnoticí metody a kritéria

Závěrečná etuda s maskou v min. rozsahu 5 minut. Písemná reflexe předmětu o rozsahu 2NS zahrnující přečtenou literaturu na téma maska.

Další požadavky: Účast na výuce 80 %, aktivní přístup.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů