Teorie nonverbálního divadla 3

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
109TEND3 zápočet 4 2 hodiny SEMINÁŘŮ týdně (45 minut), 82 až 102 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Výsledkem učení v magisterském studium tohoto předmětu je zvládnutí teoretických přístupů k vlastní tvorbě v rámci nonverbálního divadla. Zároveň se zde již přihlíží k individuálním zájmům a ke zvoleným tématům diplomové práce a inscenace.

Forma studia

seminář

Předpoklady a další požadavky

Nejsou.

Obsah kurzu

Cílem výuky založené na přednáškách z teorie a na promítání archivních snímků (videa, film, DVD) a následných diskusích nad teoretickými tématy, vizuálními ukázkami a současnými inscenacemi nonverbálního divadla, je všestranně obeznámit studenta s teoretickým otázkami tvorby a recepce různých druhů nonverbálního divadla. Student má být schopen přemýšlet a reflektovat vlastní i cizí tvorbu v rámci nonverbálního divadla, prohloubí své znalosti o teorii nonverbálního divadla a různých přístupech k vlastní tvorbě. Bude i nadále schopen samostatně analyzovat inscenace v oblasti svého oboru.

Tematické okruhy:

Studenti budou seznámeni s různými teoretickými přístupy a metodami (přístup semiotický, kognitivní, antropologický, sociálně psychologický, z hlediska performativních studií apod.), které jim pomohou při analýze vlastní tvorby.

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná literatura:

BARBA, Eugenio, SAVARESE, Nicola. Slovník divadelní antropologie. Praha: Divadelní ústav, 2000. ISBN 80-7106-369-X.

CIHLÁŘ, Ondřej a Hanuš JORDAN. Orbis pictus. K českému novému cirkusu. Praha: HAMU, 2014. ISBN 978-80-7331-280-0.

ČECHOV, Michail. O herecké technice. Praha: Divadelní ústav, 1996. ISBN 80-7008-054-X.

DECROUX, Étienne. Slova o mimu. Brno: NAMU, 2018. ISBN 978-80-7460-144-6.

HONZL, Jindřich. Pohyb divadelního znaku, in: K novému významu umění. Praha: Slovo a slovesnost, 1956.

HYBNER, Boris. Clownovo pozdní blues. Jihalava: Listen, 2002. ISBN 80-86526-01-1.

HYVNAR, Jan. Herec v moderním divadle. Praha: Pražská scéna, 2000. ISBN 80-86102.

KANTOR, Tadeusz. Milánské lekce. In: J. Klossowicz: Divadlo T. Kantora Institut umění-Divadelní ústav Praha 2017. ISBN 978-80-7008-394-9.

TURBA, Ctibor. Cirkus Alfréd. Praha: Divadlo Alfred, 1906. ISBN 80-239-8267-2.

VELTRUSKÝ, Jiří. Příspěvky k teorii divadla, Praha: Divadelní ústav, 1994.ISBN 80-7008-046-9.

VOSTRÝ, Jaroslav. Režie je umění, AMU Praha 2001ISBN 80-85883-93-7.

ZÁRUBOVÁ, Noemi. Mimika a gesto. Praha: AMU, 2008. ISBN 978-80-7331-443-9.

Doporučená literatura:

HYVNAR Jan. Francouzská divadelní avantgarda. Praha: Scéna 2000. ISBN 80-86102-07-6.

KOUBOVÁ, Alice. Myslet z druhého místa: K otázce performativní filosofie. Praha: NAMU, 2019. ISBN 978-80-7331-511-5.

KOVALČUK, Josef. Od tématu ke scénáři. Brno, 1985.

KROSCHLOVÁ, Jarmila. Výrazový tanec. Praha: IPOS ARTAMA, 1964. ISBN 80-7068-106-3.

ROUBAL, Jan. Divadlo v průsečíku reflexe: Antologie současné polské divadelní teorie. Praha: Institut umění-Divadelní ústav, 2018. ISBN978-80-7008-403-8.

SLAWIŃSKA, Irena. Divadlo v současném myšlení. Nakladatelství Studia Ypsilon, Praha 2002. ISBN 80-902482-6-8.

VAVŘÍKOVÁ, Eliška. Mimesis a poiesis. Praha: KANT, 2009. ISBN 987-80-86970-87.

Vybrané studie v češtině a v cizích jazycích, nahrávky na videu a DVD. Slovníky pojmů z oblasti divadla.

Hodnoticí metody a kritéria

Koncem semestru bude uskutečněna se studenty závěrečná diskuse nad probranými tématy a přístupy a bude udělen zápočet.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů