Tisk studijního plánu

Studijní plán Nonverbální divadlo (Mg) - od 2022/23 – 1. ročník

Typ studia: Navazující magisterské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | zjednodušený
Název předmětu ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
vyučující kód zakončení kredity rozsah kód zakončení kredity rozsah
Povinné předměty hlavní
Fyzické divadlo 109FD1 Z 6 8CT 109FD2 ZK 6 8CT
Minimální počet kreditů za semestr 6 6
Povinné předměty s možností opakovaného zapsání
Anglický jazyk pro odborné účely 702DAOU3 ZK 3 2ST 702DAOU4 ZK 3 2ST
Dramaturgie autorského divadla 109DAD1 Z 3 2PT 109DAD2 ZK 3 2PT
Herectví s maskou 109HSM1 Z 2 2CT 109HSM2 Z 2 2CT
Individuální tvorba 109IT1 Z 3 3CT 109IT2 Z 3 3CT
Organizace uměleckého provozu 109OUP3 Z 1 2ST 109OUP4 ZK 2 2ST
Psychologie mimiky a gestiky 109PSMG1 Z 2 2PT 109PSMG2 ZK 2 2PT
Světelný design a jevištní technologie 109SDJT1 Z 1 2ST 109SDJT2 Z 1 2ST
Teorie nonverbálního divadla 109TEND1 Z 3 2ST 109TEND2 ZK 3 2ST
Základy filmové řeči 109ZFR1 Z 2 4ST 109ZFR2 Z 2 4ST
Minimální počet kreditů za semestr 20 21
Volitelné předměty
Nonverbální divadlo (Mg.) - volitelné předměty
Cizí jazyk - výběr
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Počet předepsaných kreditů celkem 26 27
Doporučený počet kreditů za semestr, které byste měli získat z povinně volitelných a volitelných předmětů 4 3
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 30 30
Nonverbální divadlo - pedagogické minimum [109NDPM]

Pedagogické minimum lze absolvovat pouze jedenkrát v rámci celého studia (bc, mg) jedné specializace/jednoho programu.

Cizí jazyk - výběr [702CJ]

Další výběr je v nabídce Centra jazykové přípravy AMU.

Pohybová, tělesná a relaxační výchova - výběr [703PTRV]

Další výběr je v nabídce Centra pohybové přípravy, sportu a rehabilitace AMU.

Předměty profilujícího základu

Předmět Typ U státní závěrečné zkoušky bude ověřován
Fyzické divadlo 1 (109FD1) PZ Absolventským výkonem
Fyzické divadlo 2 (109FD2) PZ Absolventským výkonem
Dramaturgie a režie 1 (109DR1) PZ Absolventským výkonem
Dramaturgie a režie 2 (109DR2) PZ Absolventským výkonem
Teorie nonverbálního divadla 1 (109TEND1) ZT Diplomovou prací
Teorie nonverbálního divadla 2 (109TEND2) ZT Diplomovou prací
Teorie nonverbálního divadla 3 (109TEND3) ZT Diplomovou prací
Teorie nonverbálního divadla 4 (109TEND4) ZT Diplomovou prací
Individuální tvorba 1 (109IT1) PZ Absolventským výkonem
Individuální tvorba 2 (109IT2) PZ Absolventským výkonem
Individuální tvorba 3 (109IT3) PZ Absolventským výkonem
Individuální tvorba 4 (109IT4) PZ Absolventským výkonem
Příprava diplomové práce 1 (109PDP1) ZT Diplomovou prací
Příprava diplomové práce 2 (109PDP2) ZT Diplomovou prací
Dramaturgie autorského divadla 1 (109DAD1) ZT Dramaturgie autorského divadla (S109DAUD)
Dramaturgie autorského divadla 2 (109DAD2) ZT
Dramaturgie autorského divadla 3 (109DA3) ZT
Dramaturgie autorského divadla 4 (109DA4) ZT
Teorie nonverbálního divadla 1 (109TEND1) ZT Teorie nonverbálního divadla (S109TND)
Teorie nonverbálního divadla 2 (109TEND2) ZT
Teorie nonverbálního divadla 3 (109TEND3) ZT
Teorie nonverbálního divadla 4 (109TEND4) ZT