Kompozice a improvizace 1

Předmět není vypsán Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
109KAI1 zápočet 1 2 hodiny CVIČENÍ týdně (45 minut), 7 až 12 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Adam HALAŠ, Roman HORÁK, Lukáš HOUDEK, Eliška VAVŘÍKOVÁ, Radim VIZVÁRY, Martin ZBROŽEK

Obsah

Tento předmět úzce souvisí s předmětem Improvizace 1, 2, vlastně na ně plynule navazuje, nebo se spolu prolínají.

Improvizace zde představuje přímý funkční zdroj inspirace pro komponování, či stavbu struktury pro jednotlivé výstupy, či celá vystoupení.

Improvizace přináší mnoho inspirace i jednotlivých nápadů, které se vynořují z podvědomí. Je to zdroj bez racionálního limitu, či snad dokonce kalkulace. Proto je tato inspirace velmi vzácná a v jistém slova smyslu velmi naturální a proto výsadní.

Díky otevřenému vnímání nabytému z tréninků improvizace se studenti v hodinách kompozice učí rozpoznat stěžejní inspirační momenty a z nich se pak snaží sestavit jednak výběr výrazových prostředků, ale třeba i osu dramaturgické struktury. Prakticky si student zvolí směr inspirace a snaží se pro něj nadchnout ostatní souputníky. Nové nápady se díky řízené improvizaci rovnou realizují, následně podrobují kritice a selektují. Tak, jak si studenti osvojí schopnost pohotové improvizace, brzy objeví i umění hbitého, nekomplikovaného tvoření. Nabízí se také možnost práce „horizontální“, tzn. vracet se k rozpracovaným nápadům ještě cca po dobu dvou týdnů a najít tu nejlepší cestu realizace.

Tematické okruhy:

1.Improvizace jako inspirační zdroj kompozice

2.Inspirační momenty - výběr výrazových prostředků, osa dramaturgické struktury

3.Okamžité ověřování nápadů v praxi, jejich následná konstruktivní kritika a selekce

4.Zpětná vazba

Výsledky učení

Student, který projde tímto procesem, dozraje v bdělého interpreta, jakož i pozorného režiséra, nebo rafinovaného, nekonvenčního tvůrce. Těchto dovedností nabude ovšem zábavnou formou díky praktickým tréninkům předmětu Kompozice a improvizace 1, 2, což je ve výsledku mnohem hodnotnější, než jen pouhé studium racionální. Díky otevřenému vnímání nabytému z tréninků improvizace, se student v hodinách kompozice naučí rozpoznat stěžejní inspirační momenty a z nich pak dokáže sestavit jak výběr výrazových prostředků, tak i osu dramaturgické struktury.

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Literatura

Povinná literatura:

MEADOWS, Kenneth. Šamanská zkušenost: praktický průvodce mimosmyslovým vnímáním. Přeložil Mária SCHWINGEROVÁ. Praha: Maitrea, 2018. ISBN 978-80-7500-390-4.

Doporučená literatura:

ETCHELLS, Tim. Certain fragments: contemporary performance and forced entertainment. London New York: Routledge, 1999.

JOHNSTONE, Keith. IMPRO: improvizace a divadlo. V Praze: Akademie múzických umění, 2014. ISBN 9788073312664.

Hodnoticí metody a kritéria

Aktivní účast v hodinách, docházka min. 75 %.

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů