Kapitoly z dějin nonverbálního divadla 4

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
109DNDI4 zkouška 3 2 hodiny PŘEDNÁŠEK týdně (45 minut), 54 až 69 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Obsah

Cílem tohoto semestru je seznámit studenty s vývojem českého nonverbálního divadla od 60. let 20. století až dodnes. Orientovat se v hlavních představitelích a souborech, pokusit se o analýzu představení z videí a CD i z vlastní autopsie.

Tematické okruhy:

1 - Česká a slovenská pantomima po druhé světové válce – L. Fialka, M. Sládek aj.

2 - Druhá vlna české pantomimy – C. Turba, B. Hubner, B. Polívka aj.

3 - Festivaly pantomimy v Praze, Branické divadlo pantomimy, Pražská pětka.

4 - Divadelní festivaly nonverbálního divadla u nás a v cizině.

5 - Současné trendy v české pantomimě,

6 - Současné české soubory a osobnosti, navazující na performativní umění,

7 - Současné české soubory navazující na antropologickou linii divadla,

8 - Současný český nový cirkus.

Výsledky učení

Studenti jsou seznámení s vývojem českého a slovenského nonverbálního divadla od 60. let 20. století až dodnes. Orientují se v linii vývoje pantomimy, nového cirkusu a českých verzí performancí.

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Literatura

Povinná literatura:

CIHLÁŘ, Ondřej. Nový cirkus. Vyd. 1. Praha: Pražská scéna, 2006. 263 s. ISBN 80-86102-55-6.

DVOŘÁK, Jan. Alternativní divadlo: slovník českého alternativního divadla. 1. vyd. Praha: Pražská scéna, 2000. 253 s. ISBN 80-86102-13-0.

DVOŘÁK, Jan. Divadlo v akci. 1. vyd. Praha: Panorama, 1988.

FIALKA, Ladislav. Pantomima: vybrané statě. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1988.

HYBNER, Boris a Boris DOČEKAL. Clownovo pozdní blues. Jihlava: Listen, 2002. ISBN 80-86526-01-1.

VEBER, Václav. Příběh pantomimy. V Praze: Akademie múzických umění, Hudební fakulta, katedra nonverbálního a komediálního divadla, c2006. ISBN 80-7331-054-6.

Doporučená literatura:

BAKOŠOVÁ, Zuzana Pantomima. Bratislava: Osvětový ústav, 1979.

KOVALČUK, Josef. Autorské divadlo 70. let: vztah scénáře a inscenace. 1. vyd. Praha, 1982.

PANOVOVÁ, Oľga. Milan Sládek: pantomimická tvorba doma i v zahraničí. Bratislava: Tália-press, 1996. 315 s. ISBN 80-85718-35-9.

Libreta moderní pantomimy, čas. Dramatické umění, sv. 6, č. 2, Praha 1984 - vybrané články z časopisů na dané téma. Nahrávky na videu a CD.

Divadla studiového typu, sb. České divadlo, sv. 2, Divadelní ústav Praha 1980

Hodnoticí metody a kritéria

Docházka minimálně 75 %. V závěru zadání písemné práce a ověření znalostí zkouškou.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů