Technika klasického tance a analýza pohybu 1

Předmět není vypsán Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
109KTAP1 zápočet 2 2 hodiny CVIČENÍ týdně (45 minut), 32 až 42 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Hana POLANSKÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Studenti se učí od začátku analyticky a kriticky myslet o pohybu, učí se pracovat samostatně, strukturovaně a disciplinovaně na svém fyzickém projevu. Jsou vedeni k pochopení struktury hodiny klasického tance a k znalosti odborné terminologie. Zároveň jsou seznámeni se vznikem a vývojem klasického tance (baletu), jeho principy a historickým pozadím.

Forma studia

cvičení

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Obsah kurzu

Výuka základů klasického tance učí vynikající orientaci v prostoru a pomáhá si uvědomit mechaniku a funkčnost těla, vychovává k přesnosti, má danou přesnou strukturu. Vede k pochopení koordinace pohybů. Tato technika je studentům předávána nejen tradiční metodou výuky, ale také pomocí pohybové analýzy Rudolfa Labana. Cílem je lépe poznat mechaniku a funkčnost těla a jeho pohybu; poznat, rozvíjet a analyzovat prostorová schémata jak ve vztahu k tělu, tak ve vztahu k vnějšímu světu.

Tematické okruhy:

1.Základy klasického baletního tréninku a/ port de bras b/battements c/rond de jambe d/ spojující prvky e/základní skoky

2.Pohybová analýza Rudolfa Labana a/ základní kategorie: tělo, úsilí, tvar, prostor b/ rozdělení na osy a roviny těla a s trojrozměrnou prostorovou představivostí založenou na geometrických obrazcích, které pomáhají upřesnit a ujasnit vedený pohyb a jsou velmi funkční pro pochopení základů klasického tance.

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná literatura:

JANEČEK, Václav. Úvod do taneční pedagogiky. Vyd. 1. Praha: NAMU, 2013. 91 s. ISBN 978-80-7331-267-1.

VAGANOVA, Agrippina Jakovlevna. Základy klasického tance. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1980.

Doporučená literatura:

BARTENIEFF, Irmgard, LEWIS, Doris. Body Movement: Coping with the Environment. London: Routledge, 2013. ISBN 0-677-05500-5.

LABAN, Rudolf. Mastery of Movement. Atlton: Dance Books Ltd., 2011. ISBN 978-185273145-8.

Hodnoticí metody a kritéria

minimální 75% účast na trénincích

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů