Zjednodušený studijní plán Nonverbální divadlo (Bc) - od 2022/23

Katedra nonverbálního divadla

Studijní program: Nonverbální divadlo

Typ studia: Bakalářské

Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | zjednodušený

1. ročník

Zimní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
703AKH1 Akrobacie, úpoly 1 Z 2
702HAOU1 Anglický jazyk pro odborné účely 1 ZK 3
207DZA1 Divadlo v kontextu vývoje západní kultury I. 1 ZK 3
109IMPR1 Improvizace 1 Z 1
109JRHT1 Jevištní řeč a předpoklady herecké tvorby 1 Z 2
109KIN1 Kineziologie 1 Z 1
109MSO1 Manipulace s objektem 1 Z 1
109PTMI1 Pantomima a tělesný mimus 1 Z 6
109SND1 Současné nonverbální divadlo 1 Z 1
109SNC1 Současné tendence nového cirkusu 1 Z 1
109KTAP1 Technika klasického tance a analýza pohybu 1 Z 2
109TP1 Technika pohybu 1 Z 2
109T1 Trénink 1 Z 1
109UTHN1 Úvod do teorie hudby pro Nonverbální divadlo 1 Z 2
Kreditů z povinných předmětů 28
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Modulová výuka pro HAMU
výběr ze skupiny Cizí jazyk - výběr

Letní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
703AKH2 Akrobacie, úpoly 2 ZK 2
702HAOU2 Anglický jazyk pro odborné účely 2 ZK 3
207DZA2 Divadlo v kontextu vývoje západní kultury I. 2 ZK 3
109IMPR2 Improvizace 2 Z 1
109JRHT2 Jevištní řeč a předpoklady herecké tvorby 2 ZK 2
109KIN2 Kineziologie 2 Z 1
109MSO2 Manipulace s objektem 2 Z 1
109PTMI2 Pantomima a tělesný mimus 2 ZK 6
109SND2 Současné nonverbální divadlo 2 Z 1
109SNC2 Současné tendence nového cirkusu 2 ZK 1
109SNDI1 Soustředění katedry nonverbálního divadla 1 Z 2
109KTAP2 Technika klasického tance a analýza pohybu 2 Z 2
109TP2 Technika pohybu 2 ZK 2
109T2 Trénink 2 Z 1
109UTHN2 Úvod do teorie hudby pro Nonverbální divadlo 2 ZK 2
Kreditů z povinných předmětů 30
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Modulová výuka pro HAMU
výběr ze skupiny Cizí jazyk - výběr

Součet

Kreditů doporučených z volitelných předmětů 2
Celkem kreditů za ročník 60

2. ročník

Zimní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
703AKH3 Akrobacie, úpoly 3 Z 2
207DZB1 Divadlo v kontextu vývoje západní kultury II 1 ZK 3
109JRHT3 Jevištní řeč a předpoklady herecké tvorby 3 Z 2
109DNDI1 Kapitoly z dějin nonverbálního divadla 1 Z 2
109KL1 Klaunérie 1 Z 6
109KAI1 Kompozice a improvizace 1 Z 1
109OUP1 Organizace uměleckého provozu 1 Z 1
109PTMI3 Pantomima a tělesný mimus 3 Z 2
109PLCA1 Pohybová laboratoř - cirkusová akrobacie 1 Z 2
108PTKP Proseminář tvorby kvalifikační práce Z 1
109TP3 Technika pohybu 3 Z 2
109TDHN1 Teorie a dějiny hudby pro Nonverbální divadlo 1 Z 1
109T3 Trénink 3 Z 1
109ZHT1 Základní herecký trénink 1 Z 1
109ZID1 Základy inscenační dramaturgie 1 Z 1
Kreditů z povinných předmětů 28
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Modulová výuka pro HAMU
výběr ze skupiny Cizí jazyk - výběr

Letní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
703AKH4 Akrobacie, úpoly 4 ZK 2
207DZB2 Divadlo v kontextu vývoje západní kultury II 2 ZK 3
109JRHT4 Jevištní řeč a předpoklady herecké tvorby 4 ZK 2
109DNDI2 Kapitoly z dějin nonverbálního divadla 2 ZK 2
109KL2 Klaunérie 2 ZK 6
109KAI2 Kompozice a improvizace 2 Z 1
109OUP2 Organizace uměleckého provozu 2 ZK 2
109PTMI4 Pantomima a tělesný mimus 4 Z 2
109PLCA2 Pohybová laboratoř - cirkusová akrobacie 2 ZK 2
109SNDI2 Soustředění katedry nonverbálního divadla 2 Z 2
109TP4 Technika pohybu 4 ZK 2
109TDHN2 Teorie a dějiny hudby pro Nonverbální divadlo 2 ZK 1
109T4 Trénink 4 Z 1
109ZHT2 Základní herecký trénink 2 Z 1
109ZID2 Základy inscenační dramaturgie 2 ZK 1
Kreditů z povinných předmětů 30
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Modulová výuka pro HAMU
výběr ze skupiny Cizí jazyk - výběr

Součet

Kreditů doporučených z volitelných předmětů 2
Celkem kreditů za ročník 60

3. ročník

Zimní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
703AKH5 Akrobacie, úpoly 5 Z 2
109JRHT5 Jevištní řeč a předpoklady herecké tvorby 5 Z 2
109DNDI3 Kapitoly z dějin nonverbálního divadla 3 Z 3
109KAI3 Kompozice a improvizace 3 Z 2
109PTMI5 Pantomima a tělesný mimus 5 Z 3
109SDJT1 Světelný design a jevištní technologie 1 Z 1
109T5 Trénink 5 Z 1
109ZAUT1 Základy autorské tvorby 1 ZK 12
107ZTAE1 Základy taneční estetiky 1 Z 2
Kreditů z povinných předmětů 28
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Modulová výuka pro HAMU
výběr ze skupiny Cizí jazyk - výběr

Letní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
703AKH6 Akrobacie, úpoly 6 ZK 2
109JRHT6 Jevištní řeč a předpoklady herecké tvorby 6 Z 2
109DNDI4 Kapitoly z dějin nonverbálního divadla 4 ZK 3
109KAI4 Kompozice a improvizace 4 Z 2
109PTMI6 Pantomima a tělesný mimus 6 ZK 3
109T6 Trénink 6 Z 1
109ZAUT2 Základy autorské tvorby 2 Z 12
107ZTAE2 Základy taneční estetiky 2 ZK 2
Kreditů z povinných předmětů 27
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Modulová výuka pro HAMU
výběr ze skupiny Cizí jazyk - výběr

Součet

Kreditů doporučených z volitelných předmětů 5
Celkem kreditů za ročník 60