Manipulace s objektem 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
109MSO1 zápočet 1 4 hodiny CVIČENÍ týdně (45 minut), -11 až -6 hodin domácí příprava!!! česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Filip ZAHRADNICKÝ

Obsah

V samém počátku výuky manipulace s objektem se zaměřujeme nejprve na analýzu objektu. Používáme různé předměty od klasických žonglérských pomůcek až po každodenně používané objekty. Analýza předmětů probíhá jak v rovině fyzických vlastností, tak v rovině psychologických asociací s objekty spojenými.

Dále se výuka soustředí na pohyb s objektem. Snažíme se nacházet možnosti pohybu s objektem a dále zapojit žonglování do pohybových choreografií. Hledáme cesty, jak objekt zapojit do vystižení charakteru postavy.

Tématické okruhy:

1.Charakteristika a analýza předmětů určených k manipulaci a žonglování

2.Pohyb s objektem

3.Hledání charakteru postavy ve vztahu k manipulovanému objektu

Výsledky učení

Studenti se naučí analyzovat objekty, dokáží najít způsob, jak je použít, jak se z nich inspirovat a vytvářet choreografie a divadelní situace a scény na nich založené. Studenti nachází nové způsoby pohybu a pohybových kombinací využívající charakteristické znaky objektů. Naučí se, jak zapojit žonglování do pohybových choreografií a jak pracovat s objektem v rámci daného charakteru postavy, nebo jak skrze objekt charakter postavy vytovřit.

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Literatura

Povinná literatura:

KLETEČKA, Petr. Žonglérův slabikář. Praha: Petr Kletečka, 2015. ISBN 978-80-260-6534-0.

Doporučená literatura:

KRATOCHVÍLOVÁ, Adéla. Žonglování jako součást pedagogické intervence a prostředek uměleckého vyjádření –disertačí práce, Brno: JAMU – divadelní fakulta, 2010.

SOSNOVCOVÁ, Jana. Vliv žonglování na rozvoj koordinace a motoriky - bakalářská práce. Praha: UK HTF, 2014.

https://zonglovani.info/odborne-texty.html

https://zonglovani.info/literatura.html

Hodnoticí metody a kritéria

Aktivní účast na seminářích, 80 % docházky.

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů