Manipulace s objektem 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
109MSO1 Z 1 4 hodiny CVIČENÍ týdně (45 minut), -11 až -6 hodin domácí příprava!!! česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Filip ZAHRADNICKÝ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Studenti se naučí analyzovat objekty, dokáží najít způsob, jak je použít, jak se z nich inspirovat a vytvářet choreografie a divadelní situace a scény na nich založené. Studenti nachází nové způsoby pohybu a pohybových kombinací využívající charakteristické znaky objektů. Naučí se, jak zapojit žonglování do pohybových choreografií a jak pracovat s objektem v rámci daného charakteru postavy, nebo jak skrze objekt charakter postavy vytovřit.

Forma studia

cvičení

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Obsah kurzu

V samém počátku výuky manipulace s objektem se zaměřujeme nejprve na analýzu objektu. Používáme různé předměty od klasických žonglérských pomůcek až po každodenně používané objekty. Analýza předmětů probíhá jak v rovině fyzických vlastností, tak v rovině psychologických asociací s objekty spojenými.

Dále se výuka soustředí na pohyb s objektem. Snažíme se nacházet možnosti pohybu s objektem a dále zapojit žonglování do pohybových choreografií. Hledáme cesty, jak objekt zapojit do vystižení charakteru postavy.

Tématické okruhy:

1.Charakteristika a analýza předmětů určených k manipulaci a žonglování

2.Pohyb s objektem

3.Hledání charakteru postavy ve vztahu k manipulovanému objektu

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná literatura:

KLETEČKA, Petr. Žonglérův slabikář. Praha: Petr Kletečka, 2015. ISBN 978-80-260-6534-0.

Doporučená literatura:

KRATOCHVÍLOVÁ, Adéla. Žonglování jako součást pedagogické intervence a prostředek uměleckého vyjádření –disertačí práce, Brno: JAMU – divadelní fakulta, 2010.

SOSNOVCOVÁ, Jana. Vliv žonglování na rozvoj koordinace a motoriky - bakalářská práce. Praha: UK HTF, 2014.

https://zonglovani.info/odborne-texty.html

https://zonglovani.info/literatura.html

Hodnoticí metody a kritéria

Aktivní účast na seminářích, 80 % docházky.

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů