Základy autorské tvorby 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
109ZAUT1 zkouška 12 6 hodiny CVIČENÍ týdně (45 minut), 246 až 306 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Obsah

Zprostředkovat tvůrčí proces přípravy autorského představení od nalezení tématu, přes hledání inspiračních zdrojů, jejich uchopení a následné autorské ztvárnění, přičemž důraz je kladen na nonverbální vyjádření. Hledat a objevovat vlastní témata. Ukázat studentům různé přístupy k tvorbě fyzických partitur a různé zdroje inspirace (vizuální, zvukové, významové, zážitkové). Práce s kompozicí a rytmem fyzické partitury. Připravit bodový scénář absolventského představení. Odhalit možnosti práce s kostýmem a rekvizitou. Objevit cestu k vlastním zdrojům inspirace.

Tematické okruhy:

1.Téma jako zdroj inspirace

2.Mimese

3.Fyzická partitura

4.Kompozice

5.Příprava vlastního představení

6.Kostým a rekvizita

Výsledky učení

Schopnost vytvořit na zadané téma fyzickou partituru a zanalyzovat jí. Schopnost fyzicky komunikovat s partnerem a spolupracovat s ostatními divadelními složkami. Schopnost připravit bodový scénář a výchozí materiály k představení.

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Literatura

Povinná literatura:

KRÁTKÁ, Martina. Ctibor Turba: pedagogika v mimickém a komediálním divadle. V Brně: JAMU, 2018. 239 stran. ISBN 978-80-7460-142-2.

VOSTRÝ, Jaroslav. Režie je umění. Praha: Akademie múzických umění v Praze, Divadelní fakulta, 2001. 273 s. ISBN 80-85883-93-7.

Doporučená literatura:

VINAŘ, Josef. Elementy herectví. 1. vyd. Praha: Akademie múzických umění, Divadelní fakulta, 1999. 180 s. ISBN 80-85883-41-4.

Hodnoticí metody a kritéria

●aktivní zapojení do praktických cvičení

●plnění tvůrčích úkolů

●docházka min 75 %

●prezentace konceptu bakalářského představení

●účast v závěrečné prezentaci (klauzuře) z předmětu

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů