Technika pohybu 4

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
109TP4 zkouška 2 2 hodiny CVIČENÍ týdně (45 minut), 29 až 39 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Veronika KNYTLOVÁ, Věra ONDRAŠÍKOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Veronika KNYTLOVÁ, Věra ONDRAŠÍKOVÁ

Obsah

Cílem je zvládnutí základních principů současného tance a technik s ním spojených. Výuka je dále zaměřena především na rozvíjení uměleckého tvůrčího procesu. Kromě nástrojů jako jsou improvizace a práce s partnerem se věnujeme dramaturgii. Nedílnou součástí jsou také diskuze, kde mají studenti možnost do hloubky analyzovat témata nastolená během procesu tvorby, sdílet své úhly pohledu a vzájemně se tak obohacovat.

Tematické okruhy:

  1. Floorwork
  2. Partnering
  3. Kondiční cvičení, úvod do tai-chi
  4. Teoreticé znalosti o těle
  5. Prohlubování a propojování znalostí a dovedností všech výše uvedených složek, především znalostí o těle s kondičním tréninkem
  6. Hledání tématu vlastní absolventské práce

Výsledky učení

Student rozvine svůj osobitý talent, přičemž všechny získané dovednosti a poznatky může dále rozvíjet ve své vlastním tvůrčím procesu. Studium mu poskytne možnost hlubšího zamyšlení nad tématy, obsahem a formou jeho absolventské práce.

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Literatura

Povinná literatura:

BOGART, Anne a Tina LANDAU. Úhly pohledu: praktický průvodce systémem úhlů pohledu a kompozice. Praha: Divadelní ústav ve spolupráci s Divadlem Archa, 2007. ISBN 978-80-7008-210-2.

Doporučená literatura:

•BOISSEAU, Rosita. Danse contemporaine. Paris: Scala, 2016, ISBN 9782359881738.

•STUART, Meg, PEETERS, Jeroen. Are we here yet? Dijon: Les Preses du Réel, 2010. ISBN 978-2-84066-354-6.

Hodnoticí metody a kritéria

Zkouškou je hodnoceno zvládnutí jednotlivých zadání a dosažení uspokojivých výsledků v rámci obsahu dané předmětu, na základě aktivní docházky s účastí min 75 %.

Poznámka

Bez údaje.

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů