Teorie a dějiny hudby pro Nonverbální divadlo 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
109TDHN2 ZK 1 2 hodiny PŘEDNÁŠEK týdně (45 minut), 4 až 9 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Student se seznámí s vývojem hudby ve 20. století. Zná základní představitele tohoto období a jejich dílo.

Forma studia

přednášky

Předpoklady a další požadavky

Nejsou žádné znalostní požadavky nutné pro zapsání tohoto předmětu.

Obsah kurzu

Cílem studia je získat celistvější a kontinuální přehled z jednotlivých epoch vývoje dějin hudby, znalost biografie a díla konkrétních skladatelů a také představa, jaké formální útvary se pod mnohými názvy hudebních skladeb skrývají.

Tematické okruhy:

1.Impresionismus

2.Expresionismus

3.Stravinskij, Prokofjev, Šostakovič

4.Pařížská šestka

5.Janáček, Bartók

6.Poválečná avantgarda

7.Experimentální hudba v USA

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná literatura:

MICHELS, Ulrich. Encyklopedický atlas hudby. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2000. ISBN 80-7106-238-3.

Doporučená literatura:

ABRAHAM, Gerald. Stručné dejiny hudby. Bratislava: Hudobné centrum, 2003. ISBN 8088884462.

HOLZKNECHT, Václav, Vladimír POŠ a Miloslav NEDBAL. Kniha o hudbě. Praha: Orbis, 1962.

HRČKOVÁ, Naďa, ed. Dějiny hudby IV. Praha: Euromedia Group - Ikar, 2011. ISBN 978-80-249-1700-9.

NAVRÁTIL, Miloš. Dějiny hudby: přehled evropských dějin hudby. Ostrava: Montanex, 2011. ISBN 978-80-7225-344-9.

VÍTEK, Bohuslav. Přehled dějin hudby. Pardubice: Šorm,1994. ISBN 80-901702-0-X.

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity jsou uděleny na základě docházky, vypracování seminární práce a úspěšného vykonání ústní zkoušky.

Poznámka

Nejsou.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů