Základy autorské tvorby 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
109ZAUT2 zápočet 12 6 hodiny CVIČENÍ týdně (45 minut), 237 až 297 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Obsah

Pokračovaní v rozvíjení fyzických partitur se zaměřením na vlastní autorské představení. Práce s kostýmem a rekvizitou. Hledání vlastního uměleckého směřování. Konzultace bakalářských představení.

Tematické okruhy:

  1. Příprava bakalářského představení
  2. Fyzická partitura
  3. Kompozice

Výsledky učení

Student vytvoří vlastní bakalářské představení s využitím získaných dovedností, zkušeností a poznatků, které nabyl během studia.

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Literatura

Povinná literatura:

KRÁTKÁ, Martina. Ctibor Turba: pedagogika v mimickém a komediálním divadle. V Brně: JAMU, 2018. 239 stran. ISBN 978-80-7460-142-2.

VOSTRÝ, Jaroslav. Režie je umění. Praha: Akademie múzických umění v Praze, Divadelní fakulta, 2001. 273 s. ISBN 80-85883-93-7.

Doporučená literatura:

VINAŘ, Josef. Elementy herectví. 1. vyd. Praha: Akademie múzických umění, Divadelní fakulta, 1999. 180 s. ISBN 80-85883-41-4.

Hodnoticí metody a kritéria

●aktivní zapojení do praktických cvičení

●plnění tvůrčích úkolů

●samostatná práce na absolventském představení

●prezentace absolventského představení

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů