Jevištní řeč a předpoklady herecké tvorby 5

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
109JRHT5 zápočet 2 2 hodiny CVIČENÍ týdně (45 minut), 32 až 42 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Obsah

Cílem výuky je navázat na předešlé ročníky a prohloubit práci s vlastním hlasem a možnostmi jeho využití. Naučit se vnímat a opakovat rytmické vzorce.

Tematické okruhy:

1.Intonace mluveného slova a její napodobení, vytváření struktur

  1. Rytmus a rytmická kompozice výrazu

3.Vědomé vytváření celku

4.Hlas, dech a tělo

5.Spojení řeči a zpěvu, připravené tělo

Výsledky učení

Vědomá práce s hlasem a dechem. Rozvoj celkové muzikality a umělecké osobnosti studenta.

Schopnost rytmicky vyjádřit a zaznamenat akci, výraz či situaci.

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Literatura

Povinná literatura:

BACHTIN, Michail Michajlovič. Francois Rabelais a lidová kultura středověku a renesance. Vyd. 2., v nakl. Argo 1. Praha: Argo, 2007. 489 s. ISBN 978-80-7203-776-6.

ČECHOV, Michail Aleksandrovič. Hercova cesta / O herecké technice. Vydání druhé, první společené vydání v nakladatelství KANT. Praha: KANT – Karel Kerlický pro AMU, 2017. 254 stran. ISBN 978-80-7437-241-4.

Doporučená literatura:

ČECHOV, Anton, Pavlovič. Racek. Praha: Artur, 2005. ISBN 80-86216-55-1.

SHAEKSPEARE, Wiliam. Romeo a Julie. Praha: Grada, 2011. ISBN 978-80-247-3764-5.

SOFOKLÉS. Antigona. Praha: Dilia, 1968.

Hodnoticí metody a kritéria

●aktivní zapojení do praktických cvičení

●plnění tvůrčích úkolů

●docházka min 75 %

●účast na závěrečné zápočtové hodině

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů