Kompozice a improvizace 3

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
109KAI3 zápočet 2 2 hodiny CVIČENÍ týdně (45 minut), 32 až 42 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Obsah

Tento předmět úzce souvisí s předmětem Improvizace 1, 2, vlastně na ně plynule navazuje, nebo se spolu prolínají.

Improvizace zde představuje přímý funkční zdroj inspirace pro komponování, či stavbu struktury pro jednotlivé výstupy, či celá vystoupení. Improvizace přináší mnoho inspirace i jednotlivých nápadů, které se vynořují z podvědomí. Je to zdroj bez racionálního limitu, či snad dokonce kalkulace. Proto je tato inspirace velmi vzácná a v jistém slova smyslu velmi naturální a proto výsadní.

Díky otevřenému vnímání nabytému z tréninků improvizace se studenti v hodinách kompozice učí rozpoznat stěžejní inspirační momenty a z nich se pak snaží sestavit jednak výběr výrazových prostředků, ale třeba i osu dramaturgické struktury. Prakticky si student zvolí směr inspirace a snaží se pro něj nadchnout ostatní souputníky. Nové nápady se díky řízené improvizaci rovnou realizují, následně podrobují kritice a selektují. Tak, jak si studenti osvojí schopnost pohotové improvizace, brzy objeví i umění hbitého, nekomplikovaného tvoření.

V dalším ročníku přibývají i další důležité cíle. Jedním z prvních je umění rychlého střihu, které vychází z již nabyté schopnosti vnímání rytmu a timingu. Další cíl vychází opět z vnímání rytmu improvizace. Jedná se o proměnu náhodných impulsů v tzv. refrény, které přinášejí možnost pro vytvoření jakýchsi „základních stavebních kamenů“ případné dramaturgické struktury, která se obrysovitě vynořuje.

Tematické okruhy:

1.Improvizace jako inspirační zdroj kompozice

2.Inspirační momenty - výběr výrazových prostředků, osa dramaturgické struktury

3.Umění rychlého střihu – vychází z vnímání rytmu a timingu

4.Proměna náhodných impulsů v tzv. refrény – stavební kameny dramaturgické struktury

5.Okamžité ověřování nápadů v praxi, jejich následná konstruktivní kritika a selekce

6.Zpětná vazba

Výsledky učení

Student, který projde tímto procesem, dozraje v bdělého interpreta, jakož i pozorného režiséra, nebo rafinovaného, nekonvenčního tvůrce. Těchto dovedností nabude ovšem zábavnou formou díky praktickým tréninkům předmětu Kompozice a improvizace, což by ve výsledku mělo být mnohem hodnotnější, než jen pouhé studium teoretické, ryze racionální. Nově nabyté zkušenosti a dovednosti tvoření je nutné pravidelně ověřovat při kontaktu a komunikaci s publikem.

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Literatura

Povinná literatura:

MEADOWS, Kenneth. Šamanská zkušenost: praktický průvodce mimosmyslovým vnímáním. Přeložil Mária SCHWINGEROVÁ. Praha: Maitrea, 2018. ISBN 978-80-7500-390-4.

Doporučená literatura:

BOGART, Anne. Úhly pohledu: praktický průvodce systémem úhlů pohledu a kompozice. 1. vyd. Praha: Divadlo Archa Institut umění – Divadelní ústav, 2007. 205 s. ISBN 978-80-7008-210-2.

ETCHELLS, Tim. Certain fragments: contemporary performance and forced entertainment. London New York: Routledge, 1999.

JOHNSTONE, Keith. IMPRO: improvizace a divadlo. V Praze: Akademie múzických umění, 2014. ISBN 9788073312664.

Hodnoticí metody a kritéria

Aktivní účast v hodinách, docházka min. 75 %.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů