Pohybová laboratoř - cirkusová akrobacie 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
109PLCA1 zápočet 2 4 hodiny CVIČENÍ týdně (45 minut), 14 až 24 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Jan JIRÁK

Obsah

Cílem výuky je propojení dosavadních zkušeností a vytvoření krátké kreativní pohybové kompozice na studentem předem dané a písemně teoreticky zpracované téma. Předmět navazuje na předměty Tréning 1 - 6. Propojením všech získaných a doposud osvojených poznatků a dovedností vznikne originální autorské dílko, které studenti prezentují před publikem a následně také vytváří vzájemnou konstruktivní zpětnou vazbu. V hodnocení projevu se klade důraz nejen na splnění cílů co do provedení, jako např. přesnost a dotaženost pohybu, pohybová koordinace, orientace v prostoru a v neposlední řadě schopnost hluboké nepřerušené koncentrace na fyzický projev, ale také se diskutuje volba tématu a způsob jeho zpracování.

Tematické okruhy:

1 – Gymnastická a artistická cvičení – především ekvilibristika (stoje na rukách)

2 – Jógové pozice – streaching, zpevnění skeletonu

3 – Kalisthenika – cvičení s vlastní tělesnou vahou

4 – Fyzioterapie – poznávání předpokladů fyziologicky správného postoje těla a základní pohybové mechaniky

5 – Prvky bojových umění (především práce s těžištěm a koordinace) a moderního tance (pohyb v prostoru)

8 – Propojení všech výše uvedených prvků a hledání osobitého tanečního projevu

6 – Výber tématu autorského díla a jeho teoretické písemné zpracování

7 – Hledání způsobu jeho zpracování

8 – Prezentace díla před publikem

9 – Zpětná vazba

Výsledky učení

Student čerpá ze svých poznatků a osvojených dovedností v předmětu Tréning 1- 6, které následně propojuje ve funkční pohybový projev. Vybere si téma krátkého autorského díla a snaží se hledat způsob jeho tělesného vyjádření. Opírá se při tom o průběžnou zpětnou vazbu, kterou získává během hodin od pedagogů i studentů.

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Literatura

Povinná literatura:

HERRIGEL, Eugen. Zen a umění lukostřelby. Praha: Pragma, 2005. ISBN 978-80-85213-48-5.

Doporučená literatura:

HEGARTY, John. O kreativitě pravidla neexistují. Praha: Slovart, 2015. ISBN 9788075290359.

LYSEBETH, André Van. Cvičíme jógu. Praha: Olympia, 1988. ISBN 27-058-88.

SUZUKI, Šunrjú. Zenová mysl, mysl začátečníka. Praha: Fontana, 2017. ISBN 978-80-7336-761-9.

Hodnoticí metody a kritéria

Min. 80% účast studenta v hodinách.

Kreativní pohybová kompozice s předem zaslaným písemným zamyšlením nad danou disciplínou. Délka pohybové sekvence minimálně 3 minuty. Rozsah textu 1 NS.

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů