Světelný design a jevištní technologie 1

Předmět není vypsán Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
109SDJT1 zápočet 1 2 hodiny SEMINÁŘŮ týdně (45 minut), 7 až 12 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Věra ONDRAŠÍKOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Výsledkem aktivit v letním semestru je praktická a samostatná práce se světelnou divadelní technikou. Znalosti jsou uplatňovány při tvůrčí práci, kdy student umí přesně vystihnout představy o světelné koncepci své etudy, pojmenovat světelné nálady a připravit světelný „scénář“. Orientuje se v typologii konvenčních světel a rozumí jejich využití v divadelním prostoru.

Forma studia

seminář

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Obsah kurzu

Cílem výuky je seznámit studenty se základy světelného a zvukového designu a dalšími jevištními technologiemi. Dlouhodobým cílem předmětu rozděleného do tří semestrů je využívat technologie nikoli jako doplněk pro jejich vizuální lákavost, ale jako prostředek sdělení, který lze do celkové výpovědi začlenit a ke kterému lze přistupovat s kritickým odstupem a jasně definovaným uměleckým záměrem. V samém úvodu se bude zabývat především základním seznámením se se světelnou technikou. Cílem bude vystihnout představu o světelné koncepci své etudy a uvést tuto základní představu do praxe.

Tematické okruhy:

Charakteristika a rozdělení divadelních světel

Orientace na světelném pultu

Orientace v typologii konvenčních světel a jejich praktické využití v divadelním prostoru

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná literatura:

MORAN, Nick. Světelný design: pro divadlo, koncerty, výstavy a živé akce. Vyd. 1. Praha: Institut umění – Divadelní ústav ve spolupráci s Institutem světelného designu, 2010, 240 s. ISBN 978-80-7008-246-1.

Doporučená literatura:

KOČÍ, Šimon. Světelně-technická dokumentace scénických osvětlení. Brno, 2008. Bakalářská práce. Janáčkova akademie múzických umění v Brně.

UŠKLEB, Jan. Aplikovaný lighting design: vhled do oboru světelného designu. Vyd. 1. Brno: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, 2010, 41 s. ISBN 978-80-86928-83-8.

Hodnoticí metody a kritéria

Docházka min. 90 %, aktivní účast v hodinách, plnění dílčích zadání.

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů