Technika pohybu 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
109TP1 zápočet 2 2 hodiny CVIČENÍ týdně (45 minut), 32 až 42 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Obsah

Obsah výuky je koncipován jako praktická hodina. Cílem je zvládnutí základních principů současného tance a technik s ním spojených. Vycházíme rámcově z technik moderního tance (Limon technika, kontaktní improvizace) dale techniky BMC a prvků bojových umění (především práce s těžištěm těla). Gró pohybového trozvoje se však odehrává formou “floorwork”, pohybové techniky, která se odehrává na podlaze. Pohyb po zemi učí studenty nakládat efektivně s vahou vlastního těla, aktivně zapojit centrum těla, pracuje se suspencí, neboli nadlehčením, a release, uvolněním. Pohyb se stává čím dál tím více plynulým a rychlým.

Cílem předmětu je získat povědomí o základních principech současných technik, zlepšit fyzickou i metální disciplínu a další kompetence nezbytné pro interpretační výkon.

Tematické okruhy:

  1. Floorwork
  2. Partnering
  3. Kondiční cvičení
  4. Teoretické znalosti o těle
  5. Etika v profesi performera

Výsledky učení

Základní znalost techniky současného tance a disciplín, z nichž čerpá. Student získá fyzickou zkušenost, zvládne určená pohybová zadání a jednoduché pohybové variace. Student rozvine svůj osobitý talent, přičemž všechny získané poznatky může dále rozvíjet ve své vlastní tvůrčí práci.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou.

Literatura

Povinná literatura:

BOGART, Anne a Tina LANDAU. Úhly pohledu: praktický průvodce systémem úhlů pohledu a kompozice. Praha: Divadelní ústav ve spolupráci s Divadlem Archa, 2007. ISBN 978-80-7008-210-2.

Doporučená literatura:

•BOISSEAU, Rosita. Danse contemporaine. Paris: Scala, 2016, ISBN 9782359881738.

•STUART, Meg, PEETERS, Jeroen. Are we here yet? Dijon: Les Preses du Réel, 2010. ISBN 978-2-84066-354-6.

Hodnoticí metody a kritéria

Zápočet je udělen na základě aktivní docházky s účastí min 75 %, zvládnutí jednotlivých zadání a dosažení uspokojivých výsledků v rámci obsahu předmětu.

Poznámka

Bez údaje.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů