Jevištní řeč a předpoklady herecké tvorby 4

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
109JRHT4 zkouška 2 2 hodiny CVIČENÍ týdně (45 minut), 29 až 39 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Obsah

Cílem výuky je pokračovat v seznámení se s vlastním hlasem a možnostmi jeho využití, kdy formou praktických cvičení student objevuje svůj hlas a dech a učí se ho ovládat. Naučit se vnímat a opakovat rytmické vzorce. Seznámit se se zdroji herecké tvorby a objevovat vlastní cesty k imaginaci.

Tematické okruhy:

1.Hlas jako nástroj k sebevyjádření

2.Píseň jako dialog, společné zpívání

3.Práce s textem (analýza, dramaturgie, interpretace)

4.Dialog za užití těla, hlasu, řeči, pohybu, slov

5.Hledání a pojmenování specifických rysů každého studenta

Výsledky učení

Vědomá práce s hlasem a dechem. Rozvoj celkové muzikality a umělecké osobnosti studenta. Schopnost rytmicky vyjádřit a zaznamenat akci, výraz či situaci. Schopnost analýzy a úpravy textu a jeho následná interpretace. Schopnost psané sebereflexe.

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Literatura

Povinná literatura:

BACHTIN, Michail Michajlovič. Francois Rabelais a lidová kultura středověku a renesance. Vyd. 2., v nakl. Argo 1. Praha: Argo, 2007. 489 s. ISBN 978-80-7203-776-6.

ČECHOV, Michail Aleksandrovič. Hercova cesta / O herecké technice. Vydání druhé, první společené vydání v nakladatelství KANT. Praha: KANT – Karel Kerlický pro AMU, 2017. 254 stran. ISBN 978-80-7437-241-4.

Doporučená literatura:

ČECHOV, Anton, Pavlovič. Racek. Praha: Artur, 2005. ISBN 80-86216-55-1.

SHAEKSPEARE, Wiliam. Romeo a Julie. Praha: Grada, 2011. ISBN 978-80-247-3764-5.

SOFOKLÉS. Antigona. Praha: Dilia, 1968.

Hodnoticí metody a kritéria

●aktivní zapojení do praktických cvičení

●plnění tvůrčích úkolů

●docházka min 75 %

●účast v závěrečné prezentaci (klauzuře) z předmětu

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů