Pantomima a tělesný mimus 3

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
109PTMI3 zápočet 2 4 hodiny CVIČENÍ týdně (45 minut), 14 až 24 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Radim VIZVÁRY

Obsah

Zvládnutí techniky mimu, Mime Corporel, technika, kterou na počátku 20. století vynalezl francouzský mim a pedagog É. Decrouxe (inovátor moderní pantomimy). Tato tréninková metoda je všezahrnující a systematická technika pohybu, která formou analýzy pohybu připraví adepta k mnohým výkonům různých pohybových forem. Tato metoda by mohla být srovnávána s klasickým tancem. Dnes je to první stupeň a základ ve studiu práce s tělem v oboru pantomimy. Zároveň díky svému charakteru může otevírat možnosti jiným disciplínám – současnému tanci, fyzickému divadlu, ale i novému cirkusu.

Tematické okruhy:

1.Fyzický a duchovní trénink

2.Technika mimu – anatomie mimova těla připravuje studenta ke geometrické pantomimě, která je postavena na metodě Mimu Corporel

3.Speciální techniky – práce s napětím a uvolněním těla, přirozené a nepřirozené pohyby, statická cvičení a cvičení rovnováhy, principy tlaku, tahu, protitlaku a protitahu. Práce s dechem.

Výsledky učení

Student ovládá anatomii mimu, analýzu pohybu, kloubovou a svalovou nezávislost – neboli tzv. „sošný mim“ a geometrii pohybu. Dovede vytvořit pohybovou kompozici ve stylu Mime Corporel.

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Literatura

Povinná literatura:

FIALKA, Ladislav. Umění pantomimy. Praha: Ústřední dům armády, 1964.

FIALKA, Ladislav. Pantomima: Vybrané statě. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1988.

VIZVÁRY, Radim. Česko-francouzské kontakty a jejich význam pro českou moderní pantomimu - disertační práce. Praha: Hudební a taneční fakulta AMU, 2013.

Doporučená literatura:

ANGER, Marie-Luise. Geometrie der Bewegung. Berlin: Henschel-Verl., 1998. ISBN 9783894873004.

DECROUX, Étienne. Paroles sur le mime, Paris: Librairie Theatrale, 1994. ISBN 978-2734901150.

POTRNER, Paul. Experimentální divadlo. Praha: Orbis, 1960.

Hodnoticí metody a kritéria

Vytvoření krátkého vystoupení, 80 % docházky, plnění domácích úkolů, aktivní účast v hodinách, viditelný rozvoj studenta.

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů