Pantomima a tělesný mimus 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
109PTMI1 zápočet 6 8 hodiny CVIČENÍ týdně (45 minut), 78 až 108 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Radim VIZVÁRY

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Radim VIZVÁRY

Obsah

Úvod do techniky mimu Mime Corporel, techniky, kterou na počátku 20. století vynalezl francouzský mim a pedagog É. Decroux (inovátor moderní pantomimy). Tato tréninková metoda je všezahrnující a systematická technika pohybu, která formou analýzy pohybu připraví adepta k mnohým výkonům různých pohybových forem. Tato metoda by mohla být srovnávána s klasickým tancem. Dnes je to první stupeň a základ ve studiu práce s tělem v oboru pantomimy. Zároveň díky svému charakteru může otevírat možnosti jiným disciplínám – současnému tanci, fyzickému divadlu, ale i novému cirkusu.

Tematické okruhy:

1.Základní uvedení do techniky na teoretické i praktické bázi

2.Fyzický a duchovní trénink

3.Základ techniky mimu – anatomie mimova těla připravuje studenta ke geometrické pantomimě, která je postavena na metodě Mime Corporel

Výsledky učení

Student rozumí základním pojmům techniky Mime Corporel, snaží se je uvádět do pro praxe v základních cvičeních. Podstatou ovládnutí této techniky je schopnost soustředění se a propojení fyzické a mentální roviny projevu. To nazývám „fyzickým a duchovním tréninkem“. Student formou praktických cvičení zkoumá možnosti svého těla v rámci techniky Mimu Corporeal.

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Literatura

Povinná literatura:

FIALKA, Ladislav. Umění pantomimy. Praha: Ústřední dům armády, 1964.

FIALKA, Ladislav. Pantomima: Vybrané statě. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1988.

VIZVÁRY, Radim. Česko-francouzské kontakty a jejich význam pro českou moderní pantomimu - disertační práce. Praha: Hudební a taneční fakulta AMU, 2013.

Doporučená literatura:

ANGER, Marie-Luise. Geometrie der Bewegung. Berlin: Henschel-Verl., 1998. ISBN 9783894873004.

DECROUX, Étienne. Paroles sur le mime, Paris: Librairie Theatrale, 1994. ISBN 978-2734901150.

POTRNER, Paul. Experimentální divadlo. Praha: Orbis, 1960.

Hodnoticí metody a kritéria

Vytvoření krátkého vystoupení, 80 % docházky, plnění domácích úkolů, aktivní účast v hodinách, viditelný rozvoj studenta.

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů