Technika pohybu 2

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
109TP2 zkouška 2 2 hodiny CVIČENÍ týdně (45 minut), 29 až 39 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Veronika KNYTLOVÁ, Věra ONDRAŠÍKOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Veronika KNYTLOVÁ, Věra ONDRAŠÍKOVÁ

Obsah

Obsah výuky je koncipován jako praktická hodina. Cílem je zvládnutí pokročilejších principů současného tance a technik s ním spojených. Vycházíme rámcově z technik moderního tance (Limon technik a kontaktní improvizace) a prvků bojových umění (především práce s přenášením váhy těla, práce s těžištěm). Gros pohybového trozvoje se však odehrává jako „floorwork”- pohybové techniky, která se odehrává na podlaze. Pohyb po zemi učí studenty nakládat efektivně s vahou vlastního těla, aktivně zapojit centrum těla, pracuje se suspencí, neboli nadlehčením, a release, uvolněním. Pohyb se stává čím dál tím více plynulým a rychlým.

Cílem předmětu je získat a prohlubovat povědomí o principech současných technik, získat fyzickou i metální disciplínu a další kompetence nezbytné pro interpretační výkon.

Tematické okruhy:

  1. Floorwork
  2. Partnering
  3. Kondiční cvičení
  4. Teoretické znalosti o těle
  5. Etika v profesi performera

Výsledky učení

Prohloubení znalosti technik současného tance a disciplín, z nichž čerpá. Student získá fyzickou zkušenost, zvládne určená pohybová zadání a složitějsí pohybové variace. Student rozvine svůj osobitý talent, přičemž všechny získané poznatky může dále rozvíjet ve své vlastní tvůrčí práci.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou.

Literatura

Povinná literatura:

BOGART, Anne a Tina LANDAU. Úhly pohledu: praktický průvodce systémem úhlů pohledu a kompozice. Praha: Divadelní ústav ve spolupráci s Divadlem Archa, 2007. ISBN 978-80-7008-210-2.

Doporučená literatura:

•BOISSEAU, Rosita. Danse contemporaine. Paris: Scala, 2016, ISBN 9782359881738.

STUART, Meg, PEETERS, Jeroen. Are we here yet? Dijon: Les Preses du Réel, 2010. ISBN 978-2-84066-354-6.

Hodnoticí metody a kritéria

Zkouškou je hodnoceno zvládnutí jednotlivých zadání a dosažení uspokojivých výsledků v rámci obsahu daného předmětu na základě aktivní docházky s účastí min 75 %.

Webová stránka předmětu

E-learnin
taneční
katedry
HAMU:
Moderní
taneční
technika
M.
Graham
a
J.
Limóna
http://moodle.amu.cz/course/view.php?id=312

Poznámka

Bez údaje.

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů