Základy inscenační dramaturgie 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
109ZID1 zápočet 1 2 hodiny PŘEDNÁŠEK týdně (45 minut), 7 až 12 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Ondřej CIHLÁŘ

Obsah

Seznámit posluchače alespoň základně s činností dramaturga od námětu, přes cizelování tématu až po řešení stavby a struktury děje a vytváření postav, osvojit si dramaturgické myšlení, mít praktickou představu a zkušenost, co obnáší autorská tvorba. Sledování ukázek záznamů inscenací nového cirkusu a divadla kde dochází k syntéze více druhů žánrů – artistiky, pohybu, tance a hudby, a dále analýza jejich dramaturgie a rozklíčování podstaty syntézy jednotlivých složek.

Tematické okruhy:

  1. Námět
  2. Téma
  3. Postavy a vývoj jejich vzájemných vztahů v dramatické situaci

Výsledky učení

Studenti mají představu o způsobu dramaturgické práce při přípravě divadelní inscenace na teoretické bázi. Jsou schopni analýzy a syntézy jednotlivých žánrů v rámci jedné divadelní inscenace. Mají představu o tom, co obnáší autorská tvorba a pochopí vzájemnou spolupráci inscenačních složek.

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Literatura

Povinná literatura:

BROOK, Peter. Pohyblivý bod, 40 let divadelního výzkumu 1946-1987. Praha: Nakladatelství Studia Ypsilon, 1996.

CÍSAŘ, Jan. Herectví v alternativních divadelních formách. Praha: DAMU, 2010. ISBN 978-80-7331-182-7.

KLÍMA, Miloslav. O dramaturgii. Praha: Pražská scéna, 2016. ISBN 978-80-86102-98-6.

Doporučená literatura:

CÍSAŘ, Jan. Člověk v situaci. 2. rozšířené vydání (v AMU první). Praha: NAMU, 2016. 194 stran. ISBN 978-80-7331-382-1.

ETLÍK, Jaroslav. Zakoušení divadla. (Vztah noetického a ontologického principu v divadelním umění). Divadelní revue, roč. 10, 1999, č. 1, s. 3–30.

HYVNAR, Jan. Herec v moderním divadle: k divadelním reformám 20. století. Vyd. v nakl. KANT 1. Praha: KANT – Karel Kerlický Akademie múzických umění v Praze, 2011. 271 s. ISBN 978-80-7437-060-1.

Hodnoticí metody a kritéria

Docházka 75 %, aktivní účast na hodinách, vypracování eseje o rozsahu min. 4 NS.

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů