Tisk studijního plánu

Studijní plán Nonverbální divadlo (Bc) - od 2022/23 – 3. ročník

Typ studia: Bakalářské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | zjednodušený
Název předmětu ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
vyučující kód zakončení kredity rozsah kód zakončení kredity rozsah
Povinné předměty hlavní
Základy autorské tvorby
 
109ZAUT1 ZK 12 6CT 109ZAUT2 Z 12 6CT
Minimální počet kreditů za semestr 12 12
Povinné předměty s možností opakovaného zapsání
Akrobacie, úpoly 703AKH5 Z 2 2CT 703AKH6 ZK 2 2CT
Jevištní řeč a předpoklady herecké tvorby
 
109JRHT5 Z 2 2CT 109JRHT6 Z 2 2CT
Kapitoly z dějin nonverbálního divadla
 
109DNDI3 Z 3 2PT 109DNDI4 ZK 3 2PT
Kompozice a improvizace
 
109KAI3 Z 2 2CT 109KAI4 Z 2 2CT
Pantomima a tělesný mimus
 
109PTMI5 Z 3 4CT 109PTMI6 ZK 3 4CT
Světelný design a jevištní technologie 1 109SDJT1 Z 1 2ST
Trénink 109T5 Z 1 4CT 109T6 Z 1 4CT
Základy taneční estetiky 107ZTAE1 Z 2 2ST 107ZTAE2 ZK 2 2ST
Minimální počet kreditů za semestr 16 15
Volitelné předměty
Modulová výuka pro HAMU
Cizí jazyk - výběr
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Počet předepsaných kreditů celkem 28 27
Doporučený počet kreditů za semestr, které byste měli získat z povinně volitelných a volitelných předmětů 2 3
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 30 30
② Modulová výuka pro HAMU [100MODHAMU]

Předměty budou vypisovány v průběhu akademického roku formou modulové výuky.

③ Nonverbální divadlo - pedagogické minimum [109NDPM]

Pedagogické minimum lze absolvovat pouze jedenkrát v rámci celého studia (bc, mg) jedné specializace/jednoho programu.

① Cizí jazyk - výběr [702CJ]

Další výběr je v nabídce Centra jazykové přípravy AMU.

④ Pohybová, tělesná a relaxační výchova - výběr [703PTRV]

Další výběr je v nabídce Centra pohybové přípravy, sportu a rehabilitace AMU.

Předměty profilujícího základu

Předmět Typ U státní závěrečné zkoušky bude ověřován
Proseminář tvorby kvalifikační práce (108PTKP) ZT Bakalářskou prací
Pantomima a tělesný mimus 1 (109PTMI1) PZ Absolventským výkonem
Pantomima a tělesný mimus 2 (109PTMI2) PZ Absolventským výkonem
Klaunérie 1 (109KL1) PZ Absolventským výkonem
Klaunérie 2 (109KL2) PZ Absolventským výkonem
Základy autorské tvorby 1 (109ZAUT1) PZ Absolventským výkonem
Základy autorské tvorby 2 (109ZAUT2) PZ Absolventským výkonem
Kapitoly z dějin nonverbálního divadla 1 (109DNDI1) ZT Dějiny nonverbálního divadla (S109DNDBC)
Kapitoly z dějin nonverbálního divadla 2 (109DNDI2) ZT
Kapitoly z dějin nonverbálního divadla 3 (109DNDI3) ZT
Kapitoly z dějin nonverbálního divadla 4 (109DNDI4) ZT