Akrobacie, úpoly 6

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
703AKH6 ZK 2 2 hodiny CVIČENÍ týdně (45 minut), 29 až 39 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Zpracování závěrečné práce z předmětu akrobacie.

Forma studia

Pravidelná týdenní výuka.

Předpoklady a další požadavky

Student musí mít znalosti z předcházejících programů (703AKH 1-5).

Obsah kurzu

Příprava závěrečné bakalářské práce z předmětu akrobacie.

Průběžné procvičování probrané látky v předchozích cyklech.

Vlastní práce na třech tematech a spoužitím tří akrobatických prvků (nepočítají se kotouly).

Doporučená nebo povinná literatura

Barba, Eugenio- Savarese, Nicola. Slovník divadelní antropologie, o skrytém umění herců. Divadelní ústav, 2000

Cihlář, Ondřej. Nový cirkus. Pražská scéna, 2006

Reidinger, Jiří Bilbo. Když bolí úsměv. AMU, 2008

Rémy,Tristan. Klauniády. Orbis, 1968

Hodnoticí metody a kritéria

Zakončení zkouška-

Smysluplně zařazené tři akrobatické prvky (nepočítají se kotouly) v etudě z akrobacie.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů