Kapitoly z dějin nonverbálního divadla 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
109DNDI2 zkouška 2 2 hodiny PŘEDNÁŠEK týdně (45 minut), 29 až 39 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Obsah

Přednášky mají za cíl seznámit studenty s vývojem a tendencemi nonverbálního divadla v první polovině 20. století v Evropě a u nás. Studenti by se měli seznámit s hlavními osobnostmi této doby a s nejvýznamnějšími technikami tvorby.

Tematické okruhy:

1 - Pantomima a cirkus v období moderny na přelomu 19. a 20. století ve Francii, Rusku a Německu.

2 - Ohlasy a rekonstrukce komedie dell´arte v evropském i českém dramatu a na jevištích.

3 - Situace cirkusu v první polovině 20. století.

4 - Performativní akce futuristů, dadaistů a surrealistů.

5 - Pantomima, cirkus a performativní akce v meziválečných avantgardách v Rusku, Německu, Francii a Italii.

6 - Filmová groteska.

7 - Pantomima, performační projekty a teorie v české divadelní avantgardě J. Honzl, J. Frejka, V+W, E.F. Burian.

Výsledky učení

Studenti získají přehled v dějinách nonverbálního divadla od začátku 20. století až dodnes v kontextu dané kultury a ostatních druhů divadelního umění.

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Literatura

Povinná literatura:

BROCKETT, Oscar Gross. Dějiny divadla. Praha: Nakladatelství Lidové noviny Institut umění – Divadelní ústav, 2008. ISBN 978-80-7106-576-0.

Dějiny českého divadla. IV, Činoherní divadlo v Československé republice a za nacistické okupace. Praha: Academia, 1983.

HYVNAR, Jan. Francouzská divadelní reforma: od Antoina k Artaudovi. Vyd. 1. Praha: Pražská scéna, 1996. 237 s. ISBN 80-901671-7-9.

HYVNAR, Jan. Herec v moderním divadle: vize, metody a techniky herectví 20. století. Praha: Pražská scéna, 2000. ISBN 80-86102-07-6.

OBST, Milan a Adolf SCHERL. K dějinám české divadelní avantgardy: Jindřich Honzl, E.F. Burian. Praha: ČSAV, 1962.

VEBER, Václav. Příběh pantomimy. V Praze: Akademie múzických umění, Hudební fakulta, katedra nonverbálního a komediálního divadla, c2006. ISBN 80-7331-054-6.

Doporučená literatura:

BRAUN, Kazimierz. Druhá divadelní reforma: studie. 1. vyd. Brno Praha: Městská knihovna v Praze Akademie múzických umění v Praze Janáčkova akademie múzických umění v Brně Institut umění – Divadelní ústav, 1993. 171 s. ISBN 80-7008-037-X.

CARLSON, Marvin A. Performance: a critical introduction. 2nd ed. New York London: Routledge, 2004. 276 s. ISBN 978-0-415-29927-5.

WILSON, A. E. The story of Pantomime, London: Home and Van Thal, 1994. ISBN 9780854099672.

Hodnoticí metody a kritéria

Docházka minimálně 75 %. Průběžná kontrola studijní literatury. V závěru zadání písemné práce na zvolené téma a zkušební pohovor.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů