Kapitoly z dějin nonverbálního divadla 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
109DNDI1 zápočet 2 2 hodiny PŘEDNÁŠEK týdně (45 minut), 32 až 42 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Adam HALAŠ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Adam HALAŠ, Jan HYVNAR, Hana STREJČKOVÁ

Obsah

Přednášky mají za cíl seznámit studenty s vývojem nonverbálního divadla vždy v daném historickém kulturním kontextu od počátku do konce 19.století. Student by se měl dostatečně zorientovat ve všech významných etapách této doby.

Tematické okruhy:

1 – Vznik divadla, rituál a slavnosti.

2 – Mimické a performační projevy v antice. Stará řecká komedie, mimus a pantomimus.

3 – Mimické a performační projevy středověku. Jokulátoři, histioni. Turnaje a karneval.

4 – Vznik a vývoj komedie dell´arte. Její formy v dalších evropských zemích.

5 – Formování klasického baletu v 17. a 18. století.

6 – Vznik anglické pantomimy a vývoj v 18. a 19. století.

7 – Melodrama a mimické projevy v jarmarečním divadle 18. století.

8 – Divadlo Funambules a J. G. Debureau

9 – Tradiční cirkus 19. století.

10 – Pantomima a cirkus v českých zemích od počátku do konce 19. století.

Výsledky učení

Student získá přehled o dějinách nonverbálního divadla od počátku do 19.století v kontextu dobové kultury a souvislostech s ostatními druhy divadelního umění v Evropě a u nás.

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Literatura

Povinná literatura:

BROCKETT, Oscar Gross. Dějiny divadla. Praha: Nakladatelství Lidové noviny Institut umění – Divadelní ústav, 2008. ISBN 978-80-7106-576-0.

KOŽÍK, František. Dějiny českého divadla I, II, Praha: Academia, 1968-69.

KOŽÍK, František. Největší z Pierotů. Praha: Nakladatelství XYZ, 2009. ISBN 978-80-7388-229-7.

KRATOCHVÍL, Karel. Komedie dell'arte doma i za hranicemi: fakta, poznámky, podněty. Praha: Divadelní ústav, 1973.

ŠVEHLA, Jaroslav. Tisícileté umění pantomimy: (ukázky z dějin pantomimy). Praha: Melantrich, 1989. Estetika divadelní a filmové tvorby. ISBN 80-7023-024-X.

VEBER, Václav. Příběh pantomimy. V Praze: Akademie múzických umění, Hudební fakulta, katedra nonverbálního a komediálního divadla, c2006. ISBN 80-7331-054-6.

Doporučená literatura:

ČERNÝ, František. Divadlo v Kotcích: nejstarší pražské městské divadlo 1739-1783. 1. vyd. Praha: Panorama, 1992. 478 stran. ISBN 80-7038-210-4.

HERA, Janina, ed. Welt der Pantomime. Berlin: Henschelverlag Kunst und Gesellschaft, 1984.

RÉMY, Tristan: Jan Kašpar Debureau. Praha: Orbis, 1960

WILSON, A.E. The Story of Pantomime. London: Home and Van Thal, 1949.

Hodnoticí metody a kritéria

Docházka minimálně 75 %. Během přednášek průběžná kontrola studia literatury a její doplnění podle individuálního zájmu studentů. K zápočtu pohovor.

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů