Kapitoly z dějin nonverbálního divadla 3

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
109DNDI3 zápočet 3 2 hodiny PŘEDNÁŠEK týdně (45 minut), 57 až 72 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Obsah

Cílem výuky v tomto semestru je seznámit studenty s hlavními proudy nonverbálního divadla v druhé polovině 20. století, s osobnostmi a technikami tvorby.

Tematické okruhy:

1 – Divadlo Starý holubník a jeho škola v meziválečné Francii.

2 – E. Decroux a tělesný mim. J. L. Barrault a imaginární pantomima M. Marceaua.

3 – Další osobnosti evropské pantomimy po druhé světové válce. H. Tomaszewski, Dimitri aj.

4 – Další vývoj cirkusu.

5 – Hnutí performance art, body art v USA a Evropě.

7 – Experimenty T. Kantora a jeho „divadla smrti“.

8 – Divadelní reformy A. Artauda, J. Grotowského, E. Barby a nonverbální divadlo.

9 – J. Lecoq a jeho škola.

10 – Vznik nového cirkusu.

Výsledky učení

Výsledkem učení by měla být znalost vývoje nonverbálního divadla v kontextu celkové divadelní kultury v cizině v druhé polovině 20. století a dnes. Současné trendy pantomimy, nového cirkusu a performativních aktivit.

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Literatura

Povinná literatura:

ARTAUD, Antonin. Divadlo a jeho dvojenec. Praha: Herrmann & synové, 1994.

BARBA, Eugenio. Slovník divadelní antropologie: o skrytém umění herců. Praha: Nakladatelství Lidové noviny Institut umění – Divadelní ústav, 2000. 285 s. ISBN 80-7008-109-0.

DECROUX, Etienne-Marcel; ŠMAKALOVÁ, Míša; BLANDIN, Lenka. Slova o mimu. Vydání první. V Brně: Janáčkova akademie múzických umění, 2018. 193 stran. ISBN 978-80-7460-144-6.

HYVNAR, Jan. Francouzská divadelní reforma: od Antoina k Artaudovi. Vyd. 1. Praha: Pražská scéna, 1996. 237 s. ISBN 80-901671-7-9.

HYVNAR, Jan. Herec v moderním divadle: vize, metody a techniky herectví 20. století. Praha: Pražská scéna, 2000. ISBN 80-86102-07-6.

VEBER, Václav. Příběh pantomimy. V Praze: Akademie múzických umění, Hudební fakulta, katedra nonverbálního a komediálního divadla, c2006. ISBN 80-7331-054-6.

Doporučená literatura:

BRAUN, Kazimierz. Druhá divadelní reforma: studie. 1. vyd. Brno Praha: Městská knihovna v Praze Akademie múzických umění v Praze Janáčkova akademie múzických umění v Brně Institut umění – Divadelní ústav, 1993. 171 s. ISBN 80-7008-037-X.

KŁOSSOWICZ, Jan. Divadlo Tadeusze Kantora. Přeložil Irena LEXOVÁ, přeložil Jan HYVNAR. V Praze: Institut umění – Divadelní ústav, 2017. Světové divadlo. ISBN 978-80-7008-394-9.

PILÁTOVÁ, Jana. Hnízdo Grotowského: na prahu divadelní antropologie. Praha: Institut umění – Divadelní ústav, 2009. Světové divadlo. ISBN 978-80-7008-239-3.

WILSON, A. E. The story of Pantomime, London: Home and Van Thal, 1994. ISBN 9780854099672.

Hodnoticí metody a kritéria

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Docházka minimálně 75 %. Během přednášek průběžná kontrola studijní literatury a její další doplnění dle individuálního zájmu studentů. K zápočtu pohovor.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů