Pantomima a tělesný mimus 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
109PTMI2 zkouška 6 8 hodiny CVIČENÍ týdně (45 minut), 66 až 96 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Obsah

Student se ve druhém semestru zdokonaluje v základech techniky Mime Corporel, osvojuje si další pojmy a celkově dále prohlubuje své znalosti v tomto předmětu. Mime Corporeal, technika, kterou na počátku 20. století vynalezl francouzský mim a pedagog É. Decroux (inovátor moderní pantomimy). Tato tréninková metoda je všezahrnující a systematická technika pohybu, která formou analýzy pohybu připraví adepta k mnohým výkonům různých pohybových forem. Tato metoda by mohla být srovnávána s klasickým tancem. Dnes je to první stupeň a základ ve studiu práce s tělem v oboru pantomimy. Zároveň díky svému charakteru může otevírat možnosti jiným disciplínám – současnému tanci, fyzickému divadlu, ale i novému cirkusu.

Tematické okruhy:

1.Fyzický a duchovní trénink

2.Technika mimu – anatomie mimova těla připravuje studenta ke geometrické pantomimě, která je postavena na metodě Mimu Corporel

3.Speciální techniky - práce s napětím a uvolněním těla, přirozené a nepřirozené pohyby, statická cvičení a cvičení rovnováhy, principy tlaku, tahu, protitlaku a protitahu. Práce s dechem.

Výsledky učení

Student rozumí více do hloubky pojmům techniky Mime Corporel, snaží se je uvádět do pro praxe v základních cvičeních. Podstatou ovládnutí této techniky je schopnost soustředění se a propojení fyzické a mentální roviny projevu. To nazývám „fyzickým a duchovním tréninkem“. Student formou praktických cvičení zkoumá možnosti svého těla v rámci techniky Mimu Corporeal.

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Literatura

Povinná literatura:

FIALKA, Ladislav. Umění pantomimy. Praha: Ústřední dům armády, 1964.

FIALKA, Ladislav. Pantomima: Vybrané statě. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1988.

VIZVÁRY, Radim. Česko-francouzské kontakty a jejich význam pro českou moderní pantomimu, disertační práce. Praha: Hudební a taneční fakulta AMU, 2013.

Doporučená literatura:

ANGER, Marie-Luise. Geometrie der Bewegung. Berlin: Henschel-Verl., 1998. ISBN 9783894873004.

DECROUX, Étienne. Paroles sur le mime, Paris: Librairie Theatrale, 1994. ISBN 978-2734901150.

POTRNER, Paul. Experimentální divadlo. Praha: Orbis, 1960.

Hodnoticí metody a kritéria

Vytvoření krátkého vystoupení, 80 % docházky, plnění domácích úkolů, aktivní účast v hodinách, viditelný rozvoj studenta.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů