Jevištní řeč a předpoklady herecké tvorby 6

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
109JRHT6 zápočet 2 2 hodiny CVIČENÍ týdně (45 minut), 29 až 39 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Obsah

Cílem výuky je navázat na předešlé ročníky a prohloubit práci s vlastním hlasem a možnostmi jeho využití. Naučit se vnímat a opakovat rytmické vzorce.

Tematické okruhy:

1.Práce s Intonací mluveného slova

2.Rytmus a rytmická kompozice výrazu

3.Vědomá práce s hlasem, dechem a tělem

4.Volba výrazových prostředků jako součást osobní výpovědi nebo interpretace

Výsledky učení

Vědomá práce s hlasem a dechem. Rozvoj celkové muzikality a umělecké osobnosti studenta.

Schopnost rytmicky vyjádřit a zaznamenat akci, výraz či situaci.

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Literatura

Povinná literatura:

ČECHOV, Michail Aleksandrovič. Hercova cesta / O herecké technice. Vydání druhé, první společené vydání v nakladatelství KANT. Praha: KANT - Karel Kerlický pro AMU, 2017. 254 stran. ISBN 978-80-7437-241-4.

VOSTRÝ, Jaroslav. Předpoklady hereckého projevu. 1. vyd. Praha: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 1991.

Doporučená literatura:

BACHTIN, Michail Michajlovič. Francois Rabelais a lidová kultura středověku a renesance. Vyd. 2., v nakl. Argo 1. Praha: Argo, 2007. 489 s. ISBN 978-80-7203-776-6.

Hodnoticí metody a kritéria

●aktivní zapojení do praktických cvičení

●plnění tvůrčích úkolů

●docházka min 75 %

●účast na závěrečné zápočtové hodině

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů