Pantomima a tělesný mimus 5

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
109PTMI5 zápočet 3 4 hodiny CVIČENÍ týdně (45 minut), 39 až 54 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Obsah

Výuka se zaměřuje na vytvoření vlastního vystoupení. Student se učí všechny dosavadní získané dovednosti (instrumentace mimu - fyzická a vnitřní síla, pohled, protipohyb a představivost, pantomimické herectví a technika mimu Mime Corporel) uplatnit na vybraném díle klasické pantomimy.

Tematické okruhy:

1.Fyzický a duchovní trénink

2.Pantomimické herectví – práce s rytmem, představivostí a dynamikou. Herecké metody jak vytvářet emoce a pracovat s psychickými stavy. Autentický výraz těla a gesta osobnosti.

3.Klasická pantomima

Výsledky učení

Student získává další znalosti a dovednosti mimovy hry. Seznámí se s klasickými díly pantomimy a jejich uchopení v praxi.

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Literatura

Povinná literatura:

FIALKA, Ladislav. Umění pantomimy. Praha: Ústřední dům armády, 1964.

FIALKA, Ladislav. Pantomima: Vybrané statě. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1988.

VIZVÁRY, Radim. Česko-francouzské kontakty a jejich význam pro českou moderní pantomimu - disertační práce. Praha: Hudební a taneční fakulta AMU, 2013.

Doporučená literatura:

ANGER, Marie-Luise. Geometrie der Bewegung. Berlin: Henschel-Verl., 1998. ISBN 9783894873004.

DECROUX, Étienne. Paroles sur le mime, Paris: Librairie Theatrale, 1994. ISBN 978-2734901150.

POTRNER, Paul. Experimentální divadlo. Praha: Orbis, 1960.

Hodnoticí metody a kritéria

Vytvoření krátkého vystoupení, 80 % docházky, plnění domácích úkolů, aktivní účast v hodinách, viditelný rozvoj studenta.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů