Úvod do teorie hudby pro Nonverbální divadlo 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
109UTHN1 Z 2 2 hodiny PŘEDNÁŠEK týdně (45 minut), 32 až 42 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Tomáš REINDL

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Tomáš REINDL

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Student má základní přehled a ucelenější vhled do hudebních období od starověkých kultur po období Ars nova. Zná základní představitele tohoto období dějin hudby a jejich dílo.

Forma studia

přednášky

Předpoklady a další požadavky

Nejsou žádné znalostní požadavky nutné pro zapsání tohoto předmětu.

Obsah kurzu

Cílem studia je získat celistvější a kontinuální přehled z jednotlivých epoch vývoje dějin hudby, znalost biografie a díla konkrétních skladatelů a také představa, jaké formální útvary se pod mnohými názvy hudebních skladeb skrývají. Výklad směřuje od starověkých hudebních kultur až k ranému vícehlasu středověku a vybraným osobnostem stylu ars nova.

Tematické okruhy:

1.Mezopotámie, Egypt, Indie, Čína

2.Antické Řecko a Řím

3.Hudba od raného středověku po Ars nova

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná literatura:

MICHELS, Ulrich. Encyklopedický atlas hudby. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2000. ISBN 80-7106-238-3.

Doporučená literatura:

ABRAHAM, Gerald. Stručné dejiny hudby. Bratislava: Hudobné centrum, 2003. ISBN 8088884462.

HOLZKNECHT, Václav, Vladimír POŠ a Miloslav NEDBAL. Kniha o hudbě. Praha: Orbis, 1962.

HRČKOVÁ, Naďa, ed. Dějiny hudby I. Praha: Euromedia Group - Ikar, 2011. ISBN 978-80-249-1700-9.

NAVRÁTIL, Miloš. Dějiny hudby: přehled evropských dějin hudby. Ostrava: Montanex, 2011. ISBN 978-80-7225-344-9.

VÍTEK, Bohuslav. Přehled dějin hudby. Pardubice: Šorm, 1994. ISBN 80-901702-0-X.

Hodnoticí metody a kritéria

Docházka 70 %, vypracování písemné seminární práce.

Poznámka

Nejsou

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
místnost H1027
Učebna H1027 (HAMU)

(Hartigovský palác)
REINDL T.
12:30–14:00
(přednášková par. 1)
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
St 12:30–14:00 Tomáš REINDL Učebna H1027 (HAMU)
Hartigovský palác
přednášková par. 1

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů