Úvod do teorie hudby pro Nonverbální divadlo 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
109UTHN1 zápočet 2 2 hodiny PŘEDNÁŠEK týdně (45 minut), 32 až 42 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Tomáš REINDL

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Tomáš REINDL

Obsah

Cílem studia je získat celistvější a kontinuální přehled z jednotlivých epoch vývoje dějin hudby, znalost biografie a díla konkrétních skladatelů a také představa, jaké formální útvary se pod mnohými názvy hudebních skladeb skrývají. Výklad směřuje od starověkých hudebních kultur až k ranému vícehlasu středověku a vybraným osobnostem stylu ars nova.

Tematické okruhy:

1.Mezopotámie, Egypt, Indie, Čína

2.Antické Řecko a Řím

3.Hudba od raného středověku po Ars nova

Výsledky učení

Student má základní přehled a ucelenější vhled do hudebních období od starověkých kultur po období Ars nova. Zná základní představitele tohoto období dějin hudby a jejich dílo.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou žádné znalostní požadavky nutné pro zapsání tohoto předmětu.

Literatura

Povinná literatura:

MICHELS, Ulrich. Encyklopedický atlas hudby. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2000. ISBN 80-7106-238-3.

Doporučená literatura:

ABRAHAM, Gerald. Stručné dejiny hudby. Bratislava: Hudobné centrum, 2003. ISBN 8088884462.

HOLZKNECHT, Václav, Vladimír POŠ a Miloslav NEDBAL. Kniha o hudbě. Praha: Orbis, 1962.

HRČKOVÁ, Naďa, ed. Dějiny hudby I. Praha: Euromedia Group - Ikar, 2011. ISBN 978-80-249-1700-9.

NAVRÁTIL, Miloš. Dějiny hudby: přehled evropských dějin hudby. Ostrava: Montanex, 2011. ISBN 978-80-7225-344-9.

VÍTEK, Bohuslav. Přehled dějin hudby. Pardubice: Šorm, 1994. ISBN 80-901702-0-X.

Hodnoticí metody a kritéria

Docházka 70 %, vypracování písemné seminární práce.

Poznámka

Nejsou

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
místnost H1027
Učebna H1027 (HAMU)

(Hartigovský palác)
REINDL T.
12:30–14:00
(přednášková par. 1)
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
St 12:30–14:00 Tomáš REINDL Učebna H1027 (HAMU)
Hartigovský palác
přednášková par. 1

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů