Divadlo v kontextu vývoje západní kultury II 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
207DZB1 ZK 3 2T česky zimní

Garant předmětu

Eva KYSELOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Pavel JANOUŠEK, Daniela JOBERTOVÁ, Eva KYSELOVÁ, Vít NEZNAL, Jitka PAVLIŠOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Forma studia

Přednáška.

Předpoklady a další požadavky

Absolvování předmětů 207DZA1 a 207DZA2 Divadlo v kontextu vývoje západní kultury I. 1 a 2

Obsah kurzu

Druhý ročník kurzu Divadla v kontextu vývoje západní kultury nabízí pět tematických bloků, které studentům a studentkám umožní pochopit východiska současného divadla v širších a hlubších historických souvislostech.

Jednotlivé bloky jsou vždy rozděleny do několika problémových přednášek, rámcově odpovídajících složkám divadelního díla a přesahujících k problematice vývoje divadelní instituce a recepce; k dílčím vstupům mohou být pozváni také další odborníci na specifická témata.

Tematické okruhy:

I. blok – Dramatický text jako inspirační zdroj v divadelní kultuře a zrod dramaturgie:

První tematický blok sleduje proměnu vztahu dramatu a divadla napříč historií. V těchto konsekvencích je studentům a studentkám tlumočená i proměna dramatických textů a také zrod dramaturgie a následná proměna její funkce ve 20. a 21. století (poetiky, proměna vztahu dramatického textu a divadla ve francouzském klasicismu a krize této proměny v 19., respektive 20. století, zrod dramaturgie, funkce dramaturgie).

II. blok – Herectví:

  1. Koncepty herectví: Od antiky po renesanci.
  2. Koncepty herectví: Zrod herecké individuality (novověk – > osvícenství - > romantismus).
  3. Koncepty herectví: Herec moderního divadla.
  4. Koncepty herectví: Od herce k performerovi.

Doporučená nebo povinná literatura

K tematickému bloku Dramatický text:

K tematickému bloku Herectví:

Povinná literatura:

Doporučená literatura:

Hodnoticí metody a kritéria

Klasifikace a udělení kreditů jsou podmíněny absolvováním ústní zkoušky z probraných témat, a ověřují zvládnutí látky na úrovni, na které byla přednášená. Úspěšné absolvování předmětu závisí na samostatné studijní přípravě a pravidelné a aktivní účasti na přednáškách.

Informace k ZS 2020/2021: Zkouška proběhne formou testu.

Otázky vycházejí ze sylabů a materiálů od pedagogů - viz. http://filr.amu.cz - a ze seznamu povinné četby (viz níže). Opravný termín proběhne ve formě ústní zkoušky.

Další informace

Předmět je součástí nabídky volitelných předmětů fakulty

Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
místnost
()
KYSELOVÁ E.
PAVLIŠOVÁ J.

09:00–09:45
(přednášková par. 1)
Výuka probíhá online přes MS TEAMS.
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
St 09:00–09:45 Eva KYSELOVÁ
Jitka PAVLIŠOVÁ

Výuka probíhá online přes MS TEAMS. přednášková par. 1

Rozvrh na letní semestr 2020/2021:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů