Divadlo v kontextu vývoje západní kultury II 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
207DZB1 ZK 3 2T česky zimní

Garant předmětu

Daniela JOBERTOVÁ, Eva KYSELOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Daniela JOBERTOVÁ, Eva KYSELOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Seznámit studenty s principy, které určovaly podobu divadla v různých historických etapách, a zároveň jim zprostředkovat společenský i umělecký kontext; postavení a funkci divadla v něm.

Forma studia

Výklad, promítání relevantních audio-vizuálních záznamů.

Předpoklady a další požadavky

Absolvování předmětů Dějiny divadla I 1,2.

Obsah kurzu

Divadlo v kontextu vývoje západní kultury 2 je určeno pro posluchače druhých ročníků všech oborů DAMU. Obsahem této přednásky je seznámit v základních rysech s hlavními vývojovými etapami evropského divadla od realismu k moderně. Přednášejí střídavě odborníci na danou etapu.

Doporučená nebo povinná literatura

DIVADLO V KONTEXTU ZÁPADNÍ KULTURY II – ZS

Primární literatura:

Bablet, Denis. Scénické revoluce dvacáteho století. In Scénografie 2/76 (výbor studií)

Braulich, Max Reinhardt - divadlo mezi snem a skutečností

Brockett, Dějiny divadla (příslušné kapitoly)

Craig, O divadelním umění

Götz, Boj o český divadelní sloh (kap. Doba expanze)

Hořínek, Cesty moderního dramatu (příslušné kapitoly)

Hyvnar, Francouzská divadelní reforma (zejm. část I., Divadelní moderna)

Hyvnar, Herec v moderním divadle (str. 9-181)

Lindovská, Od Antona Pavloviča Čechova k Michailovi Čechovovi

Stanislavskij, Můj život v umění

Stanislavskij, Moje výchova k herectví

Tairov, Odpoutané divadlo

Vostrý, „Od modernismu k postmoderně: expresionismus“, Disk 1

Scherhaufer, Čítanka z dejín divadelnej réžie III. Od futuristov po Ejzenštejna

Pirandello, Hry I (doslov)

Hry:

Gogol Revizor, Ženitba

Ostrovskij Bouře, Výnosné místo

Čechov Tři sestry, Ivanov, Svatba

Andrejev Černé masky

Gorkij Na dně

Blok Bufonáda

Pirandello Šest postav hledá autora

Ibsen Nora, Heda Gablerová

Strindberg Sonáta duchů, Slečna Julie

Wedekind Probuzení jara

Maeterlinck Modrý pták

Brecht Baal

Jarry Král Ubu

Sekundární literatura:

Gombrich, Příběh umění (příslušné kapitoly)

Ejzenštejn, Umenie mizanscény

Martínek, Karel. Ruská divadelná moderna, Ruské klasické drama a divadlo

Vostrý, O hercích a herectví (kapitola Od výrazu k jednání a Herec a režisér)

Vostrý, Režie je umění (kapitola Princip nedokončování a historická souvislost z „Ejzenštejnových lekcí divadelní režie“)

Deák, František. Symbolistické divadlo

Pokorný, Bejblík, Fryčer, Scherl, Kniha o kabaretu

Dostojevskij Zločin a trest

Tolstoj Anna Kareninová

Kafka Proces, Proměna

Hodnoticí metody a kritéria

Divadlo v kontextu západní kultury II - ZS

(otázky ke zkoušce)

  1. Realismus a naturalismus (charakteristika uměleckého směru, vliv na vývoj divadla a dramatu, divadla, autoři a díla (Rusko, Německo, Itálie)).
  2. Edward Gordon Craig a A. Appia a reforma divadla (režie, scénografie, herectví).
  3. Henrik Ibsen a moderní divadlo (charakteristika tvůrčích etap, díla).
  4. August Strindberg a moderní divadlo (charakteristika dramatické tvorby, díla).
  5. A. P. Čechov (charakteristika tvorby, žánrové členění (aktovky, ranné hry, „velká čtyřka“) a vliv na moderní divadlo a drama).
  6. K. S. Stanislavskij a MCHT (moderní divadlo na přelomu století, vznik MCHT, metoda psychologického realismu).
  7. Expresionismus a neoromantismus (charakteristika pojmu, vliv na moderní divadlo, drama a režii - Max Reinhardt a Leopold Jessner, Otto Brahm, autoři a díla).
  8. Symbolismus (charakteristika pojmu, vymezení vůči romantismu, realismu a naturalismu).
  9. Ruská moderna a avantgarda (charakteristika a vymezení pojmu, autoři a díla, meziválečná avantgarda a reforma divadelní režie a herectví).

Klasifikace a udělení kreditů je podmíněno absolvováním zkoušky z probíraného období a ověřuje zvládnutí látky na úrovni, na které byla odpřednášena, dále znalost předepsané povinné literatury (odborné publikace i dramatické texty) a orientaci v širších evropských společenských souvislostech (resp. v kontextu západní kultury).

Katedra teorie a kritiky vypisuje tři řádné a dva opravné termíny.

Zkouška vychází z přednášek a seznamu literatury a bude pouze ústní.

Student je povinen se přihlásit na jeden ze tří vypsaných řádných termínů.

Druhý opravný termín student skládá za přítomnosti dvou pedagogů.

Student, který je přihlášen, ale neomluví se a nedorazí, je ohodnocen známkou X.

Student, který se nepřihlásí na žádný z řádných termínů, je automaticky zpětně ohodnocen známkou X.

Pokud student neuspěje na řádném ani dvou opravných termínech, může si požádat o děkanský termín, který je komisionální zkouškou.

Pokud se zapsaný student nemůže na zkoušku dostavit (pouze ze závažných důvodů), měl by se nejpozději den před zkouškou písemně omluvit zkoušejícím:

martina.schlegelova@damu.cz, zuzana.augustova@damu.cz, eva.kyselova@damu.cz

Další informace

Předmět je součástí nabídky volitelných předmětů fakulty

Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
místnost S201
Hallerův sál

(Karlova 26, Praha 1)
KYSELOVÁ E.
13:30–15:00
(přednášková par. 2)
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
St 13:30–15:00 Eva KYSELOVÁ Hallerův sál
Karlova 26, Praha 1
přednášková par. 2

Rozvrh na letní semestr 2019/2020:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů