Divadlo v kontextu vývoje západní kultury II 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
207DZB1 ZK 3 2T česky zimní

Garant předmětu

Daniela JOBERTOVÁ, Eva KYSELOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Daniela JOBERTOVÁ, Eva KYSELOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

● student dokáže vysvětlit a na konkrétních příkladech doložit proměnlivý vztah dramatického textu a divadla napříč historií

● rozumí důvodům, které vedou ke zrodu dramaturgie, a orientuje se v proměně funkce dramaturgie ve 20. a 21. století

● dovede vysvětlit rozdíl v pojetí režie jako profese a funkce a je schopen vymezit její různorodá pojetí ve 20. a 21. století

Forma studia

přednáška

Předpoklady a další požadavky

Absolvování předmětů 207DZA1 a 207DZA2 Divadlo v kontextu vývoje západní kultury I. 1 a 2

Obsah kurzu

Druhý ročník kurzu Divadla v kontextu vývoje západní kultury nabízí pět tematických bloků, které studentům a studentkám umožní pochopit východiska současného divadla v širších a hlubších historických souvislostech.

Jednotlivé bloky jsou vždy rozděleny do několika problémových přednášek, rámcově odpovídajících složkám divadelního díla a přesahujících k problematice vývoje divadelní instituce a recepce; k dílčím vstupům mohou být pozváni také další odborníci na specifická témata.

Tematické okruhy:

I. blok – Dramatický text jako inspirační zdroj v divadelní kultuře a zrod dramaturgie

První tematický blok sleduje proměnu vztahu dramatu a divadla napříč historií. V těchto konsekvencích je studentům a studentkám tlumočená i proměna dramatických textů a také zrod dramaturgie a následná proměna její funkce ve 20. a 21. století (poetiky, proměna vztahu dramatického textu a divadla ve francouzském klasicismu a krize této proměny v 19., respektive 20. století, zrod dramaturgie, funkce dramaturgie)

II. blok – Režie: od instituce k funkci

Druhý tematický blok mapuje režii nejen jako profesi, ale především jako funkci v rámci divadelního díla. Sleduje její zrod i proměnu ve 20. století (zrod umělecké režie, kolektivní režie, současné režijní tendence, funkce režie).

Doporučená nebo povinná literatura

ARISTOTELÉS. Poetika. Praha: Orbis, 1962.

BROCKETT, Oscar Gross. Dějiny divadla. Praha: Nakladatelství Lidové noviny a Institut umění – Divadelní ústav, 1999. ISBN 80-7106-364-9

FISCHER-LICHTE, Erika. Dejiny drámy: epochy identity v divadle od antiky po súčasnosť. Bratislava: Divadelný ústav, 2003. ISBN 80-88987-47-4

LEHMANN, Hans-Thies. Postdramatické divadlo. Bratislava: Divadelný ústav, 2007. ISBN 978-80-88987-81-9.

O umění básnickém a dramatickém: (antologie). Praha: KLP-Koniasch Latin Press, 1997. ISBN 80-85917-31-9.

SCHERHAUFER, Peter. Čítanka z dejín divadelnej réžie. I: Od neandertálca po Meiningenčanov. Bratislava: Národné divadelné centrum, 1998. ISBN 80-85455-74-9

SCHERHAUFER, Peter. Čítanka z dejín divadelnej réžie. II, Od Goetheho a Schillera po Reinhardta. Bratislava: Národné divadelné centrum, 1998. ISBN 80-85455-75-7.

SCHERHAUFER, Peter. Čítanka z dejín divadelnej réžie. III, Od futuristov po Ejzenštejna. Bratislava: Divadelný ústav, 1999. ISBN 80-88987-02-4.

SCHERHAUFER, Peter. Čítanka z dejín divadelnej réžie. IV, Od Artauda po Brooka. Bratislava: Divadelný ústav, 2007. ISBN 978-80-88987-90-1.

SZONDI, Peter. Teória modernej drámy. Bratislava: Tatran, 1969.

VOSTRÝ, Jaroslav. Režie je umění. Praha: Akademie múzických umění v Praze, Divadelní fakulta, 2009. ISBN 978-80-7331-148-3

Hodnoticí metody a kritéria

Klasifikace a udělení kreditů jsou podmíněny absolvováním ústní zkoušky z probraných témat, a ověřují zvládnutí látky na úrovni, na které byla přednášená. Úspěšné absolvování předmětu závisí na samostatné studijní přípravě a pravidelné a aktivní účasti na přednáškách.

Další informace

Předmět je součástí nabídky volitelných předmětů fakulty

Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
místnost S201
Hallerův sál

(Karlova 26, Praha 1)
KYSELOVÁ E.
13:30–15:00
(přednášková par. 2)
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
St 13:30–15:00 Eva KYSELOVÁ Hallerův sál
Karlova 26, Praha 1
přednášková par. 2

Rozvrh na letní semestr 2019/2020:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů