Tisk studijního plánu

Studijní plán Scénografie - Kostým a maska (M.A.)

Studijní program: Scénografie
Katedra scénografie
Specializace: Kostým a maska
Typ studia: Navazující magisterské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | zjednodušený
Kód Název předmětu 1. ročník 2. ročník kredity
ZS LS ZS LS
Povinné předměty hlavní
203KOM* Kostým a maska
ZK-8-8T
ZK-8-8T
ZK-10-8T
ZK-10-8T
36
Minimální počet kreditů 36
Povinné předměty
203DSI* Dějiny scénografie
Z-5-3T
ZK-5-3T
Z-5-3T
ZK-5-3T
20
203KML* Kresba a malba
Z-3-4T
ZK-3-4T
ZK-3-4T
9
203VSM* Vizualizace scénografického projektu
ZK-3-3T
ZK-3-3T
ZK-3-3T
9
201VTZ1 Vývojové tendence západního divadla v moderní kultuře 1
Z-2-3T
2
702DAOU* Anglický jazyk pro odborné účely
ZK-3-2ST
ZK-3-2ST
ZK-3-2ST
ZK-3-2ST
6
203DOO* Dějiny oděvu
Z-3-1T
ZK-4-1T
7
203DSE1 Diplomní seminář 1
Z-1-1T
1
203KOF* Filmový kostým
ZK-2-3T
ZK-2-3T
ZK-2-3T
ZK-2-3T
8
203KRP* Kostýmní realizační praxe
Z-2-20S
Z-2-20S
Z-2-20S
Z-2-20S
8
203KTC* Kostýmní technologie
Z-2-1T
Z-2-1T
Z-2-1T
Z-2-1T
8
Minimální počet kreditů 78
Volitelné předměty
203SCMAKMVP Volitelné předměty - kostým a maska
0
Minimální počet kreditů 0
Počet předepsaných kreditů celkem 114
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 6
Celkový počet kreditů 120

Dále si můžete zapisovat volitelné předměty z:
Nabídky volitelných předmětů fakulty
Celoškolní nabídky volitelných předmětů

I v průběhu semestru si můžete navíc zapisovat předměty z:
Nabídky mimořádných předmětů a modulů

Předměty profilujícího základu

Předmět Typ U státní závěrečné zkoušky bude ověřován
Kostým a maska 1 (203KOM1) PZ Absolventským výkonem
Kostým a maska 1 (203KOM1) PZ Diplomovou prací
Kostým a maska 2 (203KOM2) PZ Absolventským výkonem
Kostým a maska 2 (203KOM2) PZ Diplomovou prací
Kostým a maska 4 (203KOM4) PZ Absolventským výkonem
Kostým a maska 4 (203KOM4) PZ Diplomovou prací
Kostým a maska 3 (203KOM3) PZ Absolventským výkonem
Kostým a maska 3 (203KOM3) PZ Diplomovou prací
Dějiny scénografie 1 (203DSI1) ZT Diplomovou prací
Dějiny scénografie 2 (203DSI2) ZT Diplomovou prací
Dějiny scénografie 3 (203DSI3) ZT Diplomovou prací
Dějiny scénografie 4 (203DSI4) ZT Diplomovou prací
Vývojové tendence západního divadla v moderní kultuře 1 (201VTZ1) ZT Historie a teorie dramatického umění (S203NHTDU)
Dějiny scénografie 1 (203DSI1) ZT Historie a teorie kostýmu a masky (S203NHTKM)
Dějiny scénografie 2 (203DSI2) ZT
Dějiny scénografie 3 (203DSI3) ZT
Dějiny scénografie 4 (203DSI4) ZT