Kostým a maska 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
203KOM1 ZK 8 8T česky zimní

Garant předmětu

Dana ZÁBRODSKÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Hana FISCHEROVÁ, Kateřina ŠTEFKOVÁ, Dana ZÁBRODSKÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cílem studia je zvládnutí kostýmní výpravy ve všech formách divadla (činohra, opera, balet), filmu a televizní tvorby. Absolvent studia oboru scénografie - kostým a maska je schopen samostatné kostýmní tvorby (návrhář kostýmů) pro všechny formy divadla, filmu a televize a uplatňuje se i v oblastech mimodivadelních produkcí.

Forma studia

Individuální konzultace zadaných úkolů, analýza textu, hledání inspiračních zdrojů, koncepce a výtvarného vyjádření, hledání materiálových možností realizace a jejího vedení. Důraz na schopnosti komunikace a navazování.

Předpoklady a další požadavky

Obsah kurzu

Úkoly pro studenty s uzavřeným BC studiem na KS jsou koncipovány individuálně s ohledem na téma magisterského projektu. Většinou slouží jako přípravné úkoly a zkoumání problematiky, která vyvrcholí řešením DP. U bakalářů jiných vysokých škol je studium zaměřeno na seznámení se se specifiky oboru: práce s texty různých žánrů, seznámení se se všemi druhy dramat. umění – činohra, opera, balet.

Doporučená nebo povinná literatura

Literatura:

ARNOLD, Janet. Patterns Of Fashion. Dravla Publishers, 2005.

BLAHNÍK, Vojtěch Kristián. Světové dějiny divadla. Praha: Máj, 1938.

JINDRA, Vladimír. Specifičnost scénografie. Praha: Divadelní Ústav, 1984.

JINDRA, Vladimír. Studijní materiály 1, 2. Skripta.

KRATOCHVÍL, Karel. Ze světa komedie dell'arte. Praha: Panorama, 1987.

KYBALOVÁ, Ludmila. Dějiny odívání (všechny díly). Praha, Lidové noviny, 1983-2009.

KYBALOVÁ, Ludmila. LAMAROVÁ, Milena. HERBENOVÁ, Olga. Obrazová encyklopedie módy. Praha: Artia, 1973.

MÁCHALOVÁ, Jana. Dějiny odívání móda 20. století. Praha: Lidové noviny, 2003.

MOUSSINAC, Léon. Divadlo od počátku po naše dni. Bratislava: Slovenské vydavatelství krásné literatury, 1965.

PRAŽÁK, Albert. Scénografie 1 a 2. Skripta.

PTÁČKOVÁ, Věra. Česká scénografie XX. století. Praha: Odeon, 1982.

THIEL, Erika. Gesichte Des Kostums. Berlin: Henschel, 1960.

TROJAN, Jan. Dějiny opery. Praha: Paseka, 2001.

UCHALOVÁ, Eva. Česká móda 1870-1914. Praha: Olympia, 1997.

UCHALOVÁ, Eva. Česká móda 1918-1939. Praha: Olympia, 1996.

VACKOVÁ, Růžena. Výtvarný projev v dramatickém umění. Praha: Tomsa, 1948.

ZICH, Otakar. Estetika dramatického umění. Praha: Melantrich, 1931.

Móda, dějiny odívání 18., 19. a 20. století, ze sbírek Ústavu odívání v Kjótu

Literatura, která souvisí s individuálními projekty.

.

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity jsou udělovány na základě:

Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2020/2021:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů