Diplomní seminář 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
203DSE1 Z 1 1 hodiny výuky týdně (45 minut), 15 až 20 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Kateřina ŠTEFKOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Marek CPIN, Hana FISCHEROVÁ, Jana HAUSKRECHTOVÁ, Vlasta KOUBSKÁ, Kateřina ŠTEFKOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Obhájit diplomní práci v teoretické i praktické části.

Forma studia

Individuální konzultace diplomní práce. Jejího koncepčního řešení, řešení dramatických situací, kresebné dokumentace, návrhů a realizace finálních kostýmních objektů.

Předpoklady a další požadavky

Obsah kurzu

Odvíjí se ze zadaného titulu či tématu a podtitulu diplomní práce (včetně jeho teoretická části).Většinou vychází ze studia dostupných materiálů, koncepce kostýmní výpravy,vytvoření všech potřebných návrhů a jejich částečné realizace.

Předmět se vyučuje formou individuálních konzultací zadaného tématu a je rozpracován i prezentován v klauzurních termínech katedry scénografie a zakončen veřejnou obhajobou - státní zkouškou.

Doporučená nebo povinná literatura

Váže se k zadanému tématu diplomní práce.

Hodnoticí metody a kritéria

S ohledem na obsah a rozsah rozpracovanosti úkolu je stanoven termín obhajoby.

Kredity se udělují na základě účasti na konzultacích, úrovně a rozpracovanosti vlastní diplomní práce a s přihlédnutím k její teoretické části.

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů