Diplomní seminář 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
203DSE1 Z 1 1T česky letní

Garant předmětu

Kateřina ŠTEFKOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Marek CPIN, Hana FISCHEROVÁ, Jana HAUSKRECHTOVÁ, Vlasta KOUBSKÁ, Kateřina ŠTEFKOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Obhájit diplomní práci v teoretické i praktické části.

Forma studia

Individuální konzultace diplomní práce. Jejího koncepčního řešení, řešení dramatických situací, kresebné dokumentace, návrhů a realizace finálních kostýmních objektů.

Předpoklady a další požadavky

Obsah kurzu

Odvíjí se ze zadaného titulu či tématu a podtitulu diplomní práce (včetně jeho teoretická části).Většinou vychází ze studia dostupných materiálů, koncepce kostýmní výpravy,vytvoření všech potřebných návrhů a jejich částečné realizace.

Předmět se vyučuje formou individuálních konzultací zadaného tématu a je rozpracován i prezentován v klauzurních termínech katedry scénografie a zakončen veřejnou obhajobou - státní zkouškou.

Doporučená nebo povinná literatura

Váže se k zadanému tématu diplomní práce.

Hodnoticí metody a kritéria

S ohledem na obsah a rozsah rozpracovanosti úkolu je stanoven termín obhajoby.

Kredity se udělují na základě účasti na konzultacích, úrovně a rozpracovanosti vlastní diplomní práce a s přihlédnutím k její teoretické části.

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů