Diplomní seminář 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
203DSE1 zápočet 1 1 hodiny výuky týdně (45 minut), 15 až 20 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Kateřina ŠTEFKOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Marek CPIN, Hana FISCHEROVÁ, Jana HAUSKRECHTOVÁ, Vlasta KOUBSKÁ, Kateřina ŠTEFKOVÁ

Obsah

Odvíjí se ze zadaného titulu či tématu a podtitulu diplomní práce (včetně jeho teoretická části).Většinou vychází ze studia dostupných materiálů, koncepce kostýmní výpravy,vytvoření všech potřebných návrhů a jejich částečné realizace.

Předmět se vyučuje formou individuálních konzultací zadaného tématu a je rozpracován i prezentován v klauzurních termínech katedry scénografie a zakončen veřejnou obhajobou - státní zkouškou.

Výsledky učení

Obhájit diplomní práci v teoretické i praktické části.

Předpoklady a další požadavky

Literatura

Váže se k zadanému tématu diplomní práce.

Hodnoticí metody a kritéria

S ohledem na obsah a rozsah rozpracovanosti úkolu je stanoven termín obhajoby.

Kredity se udělují na základě účasti na konzultacích, úrovně a rozpracovanosti vlastní diplomní práce a s přihlédnutím k její teoretické části.

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů