Dějiny scénografie 2

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
203DSI2 ZK 5 3T anglicky letní

Garant předmětu

Vlasta KOUBSKÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Vlasta KOUBSKÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Absolvent tohoto semestru je schopen prokázat orientaci v moderní české a evropské scénografii.

Na základě vědomostí a samostatného studia odborné literatury umí vypracovat teoretický text, v němž obhájí a vysvětlí metody, souvislosti a důvody svého odborného uměleckého projektu.

Forma studia

Kombinace přednášek a semináře zakončené samostatnou tvorbou seminární práce a její prezentace (cca 10 stran textu), písemná zkouška na konci semestru.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou.

Obsah kurzu

Přednášky a semináře s prezentacemi nejvýznamnějších scénografických prací české divadelní avantgardy 20. a 30. let 20. století, seminární práce na vybrané téma z historie avantgardní scénografie v oblasti filmové, hledání inspiračních zdrojů a souvislostí scénografické tvorby filmové s historií divadla a fotografie. Návaznost na moderní principy ve 2. polovině 20. století, postmoderní metody a využití nových technologií ve scénografii.

Student využije těchto znalostí v seminární práci související úzce s magisterským projektem:

Doporučená nebo povinná literatura

Literatura:

BRABEC, Jan et al. Dějiny českého divadla. [Díl] 4, Činoherní divadlo v Československé republice a za nacistické okupace. Praha: Academia, 1983.

ČERNÝ, František, ed. a KLOSOVÁ, Ljuba, ed. Dějiny českého divadla. [Díl] 3, Činohra 1848-1918. Praha: Academia, 1977.

Monografie jednotlivých scénografů (vydané většinou Divadelním ústavem)

OBST, Milan a SCHERL, Adolf. K dějinám české divadelní avantgardy: Jindřich Honzl, E.F. Burian. Praha: Nakladatelství Československé akademie věd, 1962.

PÍŠA, Antonín Matěj a PÍŠOVÁ, Marie, ed. Divadelní avantgarda: kritiky a referáty z let 1926-1941. Praha: Divadelní ústav, 1978.

PTÁČKOVÁ, Věra. Česká scénografie XX. století. Praha: Odeon, 1982.

SADOUL, Georges. Dějiny filmu: Od Lumièra až do doby současné. Praha: Orbis, 1958.

Hodnoticí metody a kritéria

75% účast na přednáškách a seminářích, samostatná tvorba seminární práce a její prezentace (cca 10 stran textu), písemná zkouška na konci semestru.

Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2020/2021:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
Čt

místnost S202
Zasedací místnost

(Karlova 26, Praha 1)
KOUBSKÁ V.
13:00–14:00
(paralelka 1)
Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
13:00–14:00 Vlasta KOUBSKÁ Zasedací místnost
Karlova 26, Praha 1
paralelka 1

Předmět je součástí následujících studijních plánů