Dějiny scénografie 2

Předmět není vypsán Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
203DSI2 ZK 5 3 hodiny výuky týdně (45 minut), 94 až 119 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Vlasta KOUBSKÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Vlasta KOUBSKÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Absolvent tohoto semestru je schopen prokázat orientaci v moderní české a evropské scénografii.

Na základě vědomostí a samostatného studia odborné literatury umí vypracovat teoretický text, v němž obhájí a vysvětlí metody, souvislosti a důvody svého odborného uměleckého projektu.

Forma studia

Kombinace přednášek a semináře zakončené samostatnou tvorbou seminární práce a její prezentace (cca 10 stran textu), písemná zkouška na konci semestru.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou.

Obsah kurzu

Přednášky a semináře s prezentacemi nejvýznamnějších scénografických prací české divadelní avantgardy 20. a 30. let 20. století, seminární práce na vybrané téma z historie avantgardní scénografie v oblasti filmové, hledání inspiračních zdrojů a souvislostí scénografické tvorby filmové s historií divadla a fotografie. Návaznost na moderní principy ve 2. polovině 20. století, postmoderní metody a využití nových technologií ve scénografii.

Student využije těchto znalostí v seminární práci související úzce s magisterským projektem:

Doporučená nebo povinná literatura

Literatura:

BRABEC, Jan et al. Dějiny českého divadla. [Díl] 4, Činoherní divadlo v Československé republice a za nacistické okupace. Praha: Academia, 1983.

ČERNÝ, František, ed. a KLOSOVÁ, Ljuba, ed. Dějiny českého divadla. [Díl] 3, Činohra 1848-1918. Praha: Academia, 1977.

Monografie jednotlivých scénografů (vydané většinou Divadelním ústavem)

OBST, Milan a SCHERL, Adolf. K dějinám české divadelní avantgardy: Jindřich Honzl, E.F. Burian. Praha: Nakladatelství Československé akademie věd, 1962.

PÍŠA, Antonín Matěj a PÍŠOVÁ, Marie, ed. Divadelní avantgarda: kritiky a referáty z let 1926-1941. Praha: Divadelní ústav, 1978.

PTÁČKOVÁ, Věra. Česká scénografie XX. století. Praha: Odeon, 1982.

SADOUL, Georges. Dějiny filmu: Od Lumièra až do doby současné. Praha: Orbis, 1958.

Hodnoticí metody a kritéria

75% účast na přednáškách a seminářích, samostatná tvorba seminární práce a její prezentace (cca 10 stran textu), písemná zkouška na konci semestru.

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů